Tag Archives: jaarverslag

Minister Helder wil termijn indienen openbare jaarverantwoording verlengen

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil de termijn verlengen waarop apothekers en andere zorgaanbieders hun openbare jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 moeten indienen. Zij stelt de data 31 december 2023 (boekjaar 2022) en 1 oktober 2024 (boekjaar 2023) voor. Dat meldt de bewindspersoon aan de Tweede Kamer. Eerstelijnspartijen, waaronder de KNMP, zien deze verruiming als stap… Read More »