Tag Archives: jaarverantwoordingsplicht

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Dankzij twee amendementen van GroenLinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders. Wat houden de amendementen in? De eerste wetswijziging maakt het mogelijk om afzonderlijke regels voor… Read More »

Minister hoort ELC en drukt pauzeknop jaarverantwoording definitief in

Minister Helder (Langdurige Zorg) drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van de uitvoeringstoets Wtza. In dezelfde brief toont zij zich gevoelig voor een verkenning naar de verhoging van de getalsgrens voor intern toezicht. Daarbij wordt gekeken naar wat passend en effectief is. Over waar deze grens precies… Read More »

Eerstlijnscoalitie houdt minister aan toezegging pauzeknop

Tijdens het eerstelijns zorgdebat op 5 juli jl. heeft minister Helder aangegeven de rust te willen terugbrengen rondom de jaarverantwoordingsplicht, door het indrukken van de pauzeknop. De Eerstelijnscoalitie (ELC) juicht dit van harte toe en heeft de minister verzocht deze toezegging gestand te doen. Pauzeknop gestand doen De ELC heeft in een brief aan minister Helder twee onderwerpen uit het… Read More »

Pauzeknop ingedrukt voor jaarverantwoordingsplicht Wtza

De verplichte jaarverantwoording voor eerstelijns zorgaanbieders wordt met twee jaar uitgesteld. Dat meldde minister Helder (Langdurige zorg) tijdens het Eerstelijnszorgdebat in de Tweede Kamer op 5 juli. De bewindspersoon gaf aan de rust in het proces te willen terugbrengen door het indrukken van een ‘pauzeknop’. Voor de aanlevering over boekjaar 2022 zoekt minister Helder een ‘pragmatische’ oplossing. Uitstel… Read More »

Kamerleden geven gehoor aan bezwaren tegen jaarverantwoordingsplicht

De Eerstelijnscoalitie is blij met het initiatief van de Tweede Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) om de jaarverantwoordingsplicht voor eerstelijnszorgaanbieders anders in te willen gaan richten. Dit is een plicht die in de huidige vorm oorsprong vindt in een eerder ingediend amendement van GroenLinks. Beide Kamerleden zien dat de jaarverantwoordingsplicht in de praktijk niet… Read More »

Kamerbreed steun voor kritiek jaarverantwoordingsplicht Wtza

De Eerstelijnscoalitie (ELC), bestaande de KNMP en acht andere partijen uit de eerstelijnszorg, voelt zich gesteund door de Tweede Kamer in haar verzet tegen de jaarverantwoordingsplicht. Deze verplichting brengt extra administratieve lasten met zich mee voor zorgaanbieders in de eerste lijn, boven op de groeiende stapel van verantwoordingseisen waaraan zij al moeten voldoen. Bovendien zijn er bezwaren vanuit… Read More »