Tag Archives: formaldehyde

Alternatieven mogelijk voor middelen met kankerverwekkend formaldehyde

Er lijken voldoende chemische alternatieven beschikbaar voor de meerderheid van de desinfecteer- en conserveringsmiddelen met de kankerverwekkende stof formaldehyde. Wel moet nog specifiek per sector en toepassing worden nagegaan of deze alternatieven daadwerkelijk geschikt zijn. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van het RIVM. Het RIVM heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het gebruikā€¦ Read More »