Tag Archives: ferumoxytol

Toedieningsadvies bij ferumoxytol

Om het risico op ernstige overgevoeligheidsreacties bij de toediening van ferumoxytol (Rienso) te beperken zijn er wijzigingen in het advies over de wijze van toediening van het middel. Ferumoxytol mag alleen worden toegediend via een intraveneuze infusie over een periode van minimaal 15 minuten en niet via een injectie. Verder is het belangrijk dat patiënten in een liggende… Read More »

Risico op overgevoeligheid bij gebruik Rienso

Binnen een reguliere beoordeling van de voordelen en risico’s van ferumoxytol (Rienso) worden momenteel post-marketing gegevens bestudeerd van ernstige anafylactische reacties, mogelijk samenhangend met dit geneesmiddel. Behandelaars worden – in afwachting van de afronding van deze beoordeling – gewezen op de risico minimalisatiemaatregelen en waarschuwingen, zoals die zijn opgenomen in de productinformatie voor ferumoxytol. Patiënten die ferumoxytol gebruiken… Read More »