Tag Archives: chronische lymfatische leukemie

Aangepast advies na afronding risicobeoordeling Zydelig

Behandeling met idelalisib (Zydelig) in combinatie met rituximab mag weer worden gestart bij nog onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) met een 17p-deletie of TP53-mutatie als er voor hen geen andere therapie is. In maart jongstleden was uit voorzorg het advies om idelalisib niet voor te schrijven bij deze patiëntengroep. Dit vanwege een verhoogd risico op ernstige… Read More »

Risico op ernstige en fatle infusiereacties bij behandeling Arzerra

Het is belangrijk dat medische beroepsbeoefenaren hun patiënten informeren over het risico op potentieel fatale reacties bij infusie met Arzerra (ofatumumab). Dergelijke reacties kunnen ondanks toediening van premedicatie nog steeds optreden, voornamelijk tijdens de eerste infusie. Aanleiding van deze waarschuwing is een melding van een reactie met ernstige afloop. Dit schrijft de firma GlaxoSmithKline BV in een brief,… Read More »

Europese registratie Gazyvaro voor patiënten met chronische lymfatische leukemie

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan Gazyvaro™ (obinutuzumab), eveneens bekend als GA101. Het geneesmiddel is geregistreerd in combinatie met chloorambucil voor de behandeling van volwassen patiënten met onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) en comorbiditeiten, waardoor zij niet in aanmerking komen voor een behandeling op basis van een volledige dosis fludarabine. Gazyvaro is een monoklonaal antilichaam gericht… Read More »