Tag Archives: CAO

Onderhandelingen cao’s apotheekbranche duren voort

De besprekingen over de verschillende cao’s in de apotheekbranche duren voort. Dat blijkt uit berichten van werknemersorganisaties. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onderhandelden de afgelopen maanden parallel over twee nieuwe cao’s: de Cao Apothekers in Dienstverband en de Cao Apotheken. Die onderhandelingen hebben nog niet tot nieuwe cao’s geleid De Vereniging Apothekers in de Dienstverband (VAD) heeft de… Read More »

Tussentijdse aanpassing cao Apotheken 2021-2024

De werkgeversorganisaties ASKA en WZOA en de werknemersorganisaties FNV en CNV hebben een definitieve afspraak gemaakt over een tussentijdse aanpassing van de cao Apotheken 2021-2024.  Tussentijdse aanpassing De tussentijdse aanpassing houdt in dat:   Apotheekmedewerkers die nu in een gezondheidscentra werken, vallen momenteel niet onder de cao Apotheken. Partijen zullen de komende periode met elkaar in gesprek blijven om de… Read More »

Nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024

De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en de introductie van een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Dat staat onder meer in de cao die nu beschikbaar is op de KNMP-website. Ook de modelarbeidsovereenkomsten zijn geactualiseerd en downloadbaar.   Cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en… Read More »

Onderhandelingsakkoord cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 bereikt

Cao-partijen  hebben gezamenlijk een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao Apothekers in Dienstverband bereikt.   In het onderhandelaarsakkoord zijn de volgende zaken opgenomen.  Looptijd De cao heeft een looptijd van één jaar: van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024. Structurele en incidentele loonontwikkeling Met ingang van 1 mei 2023 worden de bedragen van de salarisschalen met 4%… Read More »

Drietal veranderingen per 1 januari 2023 in de cao Apotheken

Per 1 januari 2023 wordt in de cao Apotheken een drietal veranderingen doorgevoerd. Zo heeft iedere medewerker recht op een gelijk aantal vakantie-uren, ongeacht leeftijd. Ook gaat de avondtoeslag omhoog naar 30%, echter is die toeslag geldig vanaf 20.00 uur in plaats van 18.00 uur. Daarnaast treedt er een verandering op in uitsplitsing van meerwerk en overwerk.  Gelijke… Read More »

PAWW-regeling is verlengd

De regeling van de Stichting Private Aanvulling WW & WGA (PAWW) is verlengd. De Stichting PAWW stuurt, na verwerking bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), een bevestiging van de verlenging naar alle betrokkenen. Eerder is er per abuis vanuit de stichting PAWW een bericht naar betrokkenen verstuurd welke de indruk wekt dat de regeling ten einde… Read More »

Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apothekers in Dienstverband

De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe cao. Vorige week stemden de achterbannen van beide partijen in met het onderhandelingsresultaat. De cao zal in de komende weken opgesteld en ondertekend worden door beide partijen. Cao Apothekers in Dienstverband De belangrijkste punten… Read More »

Cao Apotheken 2021-2024 beschikbaar

De Cao Apotheken 2021-2024 is beschikbaar. De cao kent ook dit keer een standaard karakter, zodat afwijking van de cao niet is toegestaan. Cao Apotheken 2021-2024 In de cao zijn ook de nieuwe loontabellen opgenomen. Per 1 juli 2022 wordt in deze tabellen de vroegere 2% levensloop verwerkt, evenals de loonsverhoging van 2,5%. Voor deze cao is een… Read More »