Tag Archives: bèta-agonisten

LABA en tiotropium even veilig op cardiovasculair gebied

Het aantal ziekenhuisopnames voor cardiovasculaire aandoeningen is vergelijkbaar bij gebruikers van langwerkende bèta-agonisten (LABA’s, long acting beta-2-agonists) en tiotropium (Spiriva®). Gelijktijdig gebruik van beide middelen leidt tot een niet significant verhoogd risico op ziekenhuisopname voor hartinfarct, hartfalen of beroerte. Dit concluderen Dong et al. op basis van observationeel onderzoek in Taiwan. Resultaten De onderzoekers includeerden de gegevens van… Read More »