Tag Archives: Arzerra

Risico op ernstige en fatle infusiereacties bij behandeling Arzerra

Het is belangrijk dat medische beroepsbeoefenaren hun patiënten informeren over het risico op potentieel fatale reacties bij infusie met Arzerra (ofatumumab). Dergelijke reacties kunnen ondanks toediening van premedicatie nog steeds optreden, voornamelijk tijdens de eerste infusie. Aanleiding van deze waarschuwing is een melding van een reactie met ernstige afloop. Dit schrijft de firma GlaxoSmithKline BV in een brief,… Read More »