Tag Archives: apothekersassistenten

VWS stelt wederom subsidie beschikbaar voor opleidingsprojecten

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) stelt net als vorig jaar een SectorplanPlus subsidie beschikbaar voor een extra impuls aan opleidingsprojecten voor komend studiejaar. Dit heeft betrekking op projecten die zich richten op nieuwe instroom, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing, opleidingen tot praktijk-/werkbegeleiders en het behoud van medewerkers in de sector zorg en… Read More »

Tweede Kamer stemt in met onderzoek naar agressie en intimidatie in apotheek

De Tweede Kamer wil meer geld voor onderzoek naar – en aanpak van –  agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg, zoals in apotheken. Een overgrote meerderheid van de Kamer stemde in met een amendement van VVD-Kamerlid Jacqueline van den Hil en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Eerder liet ook minister Kuipers (VWS) zich hierover positief uit. Uit een NOS- en… Read More »

Tweede Kamer stelt vragen over werkklimaat in de apotheek

Tweede Kamerleden Van den Hil (VVD) en Maeijer (PVV) hebben vragen gesteld over het werkklimaat in de apotheek. De VVD en de PVV willen van minister Helder (Langdurige Zorg) en minister Kuipers (VWS) weten wat er vanuit de Rijksoverheid wordt gedaan om intimidatie en agressie tegen zorgverleners zoals apothekers en -assistenten te voorkomen. Eerder bleek uit een KNMP-enquête… Read More »

#WeSlikkenHetNietLanger

Beste apothekersassistent, Jij weet hoe het zit. Wat jij en je collega’s allemaal doen om het beste alternatief te vinden voor niet-beschikbare medicijnen. Hoe het voelt als iemand je afblaft, omdat hij teleurgesteld is om de andere kleur van het doosje dat hij meekrijgt. Hoe machteloos je staat als iemand je even laat weten dat ze niet van… Read More »

Apotheekteamscholingen met StiPCO-subsidie vinden gretig aftrek

De ruim twintig apotheekteamscholingen met StiPCO-subsidie vinden gretig aftrek. Reeds 384 apotheekteams hebben kosteloos of tegen een kleine bijdrage nascholing gevolgd. Apotheekteams kunnen zich nog tot 1 september 2020 inschrijven voor een gesubsidieerde scholing. StiPCO Deze extra voorziening binnen StiPCO, het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers, verlaagt de financiële drempel voor apotheekteams om zich na te scholen op bijvoorbeeld… Read More »

Waardering tijdens Dag van de Apothekersassistent op 24 september

De Dag van de Apothekersassistent is dit jaar op dinsdag 24 september – een gelegenheid om waardering uit te spreken voor het apotheekteam. Dit kan bijvoorbeeld met posters die de SBA heeft ontwikkeld met het thema ‘Waar zouden we zijn zonder jou’. Apothekers, assistenten en consulenten kunnen de posters met elkaar delen via social media of ophangen in… Read More »

Succesvolle aanpak tekort apothekersassistenten

Op 11 december en 7 januari jl. ontmoetten de geselecteerde kandidaten van het traject Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! de geïnteresseerde apothekers op een speeddate. Twee enerverende middagen met een klinkend resultaat: 14 van de kandidaten vonden een match. De speeddate is onderdeel van het pilottraject waarin de SBA samen met regionale partners (de FBA, de AVMN, de Sigra, de… Read More »