Tag Archives: apothekers

Apothekers gezocht voor werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier

De KNMP zoekt voor een werkgroep openbaar apothekers met affiniteit voor kwaliteitsmanagement die willen bijdragen aan de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor de KNMP-richtlijn Patiëntendossier.  Werkgroep Kwaliteitsindicatoren Patiëntendossier In opdracht van het WSO-bestuur ontwikkelt de KNMP een set kwaliteitsindicatoren voor de implementatie van een nieuwe KNMP-richtlijn Patiëntendossier. Om deze indicatoren praktisch en relevant te maken, is nauwe samenwerking met openbaar… Read More »

Onderhandelingen cao’s apotheekbranche duren voort

De besprekingen over de verschillende cao’s in de apotheekbranche duren voort. Dat blijkt uit berichten van werknemersorganisaties. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers onderhandelden de afgelopen maanden parallel over twee nieuwe cao’s: de Cao Apothekers in Dienstverband en de Cao Apotheken. Die onderhandelingen hebben nog niet tot nieuwe cao’s geleid De Vereniging Apothekers in de Dienstverband (VAD) heeft de… Read More »

Zichtbaarheidstraining voor apothekers

De KNMP en de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) organiseren een training voor apothekers om hen te ondersteunen in het vergroten van hun zichtbaarheid. Met de training ‘In de schijnwerpers: hoe doe jij dat?’ op 23 april 2024 krijgen deelnemers praktische tips om hun profilering online en in de apotheek te versterken. De training is in de Jaarbeurs… Read More »

UPPER onderzoekt apothekersperspectief op rol apotheker in het voorschrijfproces

UPPER, onderdeel van de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar het perspectief van apothekers op hun mogelijke rol in het voorschrijfproces. Dit onderzoek, dat middels een enquête plaatsvindt, is een initiatief van onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) in samenwerking met het Nivel, SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en het UMC Utrecht. UPPER-onderzoek Het UPPER-onderzoek is onderdeel… Read More »

KNMP richting verkiezingen: ‘Benut expertise van apotheker en apotheekteam’

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Ook wordt gevraagd om een herinrichting van de… Read More »

Debat over eerstelijnszorg: “Versterk poortwachtersfunctie van apotheker”

Minister Kuipers (VWS) ziet een belangrijke meerwaarde in de versterking van de rol van de apotheker in advisering en in de poortwachtersfunctie binnen de eerstelijnszorg. Dat zei de bewindspersoon tijdens een Tweede Kamerdebat over de eerstelijnszorg op woensdag 5 juli 2023. De KNMP en dertien andere zorgkoepels werken momenteel met het ministerie van VWS aan een visie op… Read More »

Belangrijke rol voor apotheker in kernteam eerstelijnszorg

De bewindspersonen Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg) zien een belangrijke rol weggelegd voor de openbaar apotheker in een kernteam binnen de eerstelijnszorg. Dat schrijven de ministers in een reactie op het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Dat rapport benadrukt onder meer dat in de zorg minder concurrentie en juist meer samenwerking nodig… Read More »

Nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024

De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en de introductie van een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Dat staat onder meer in de cao die nu beschikbaar is op de KNMP-website. Ook de modelarbeidsovereenkomsten zijn geactualiseerd en downloadbaar.   Cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023-2024 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en… Read More »

Grotere rol van de apotheker bij het voorschrijven

Burgers die hebben meegedacht over de ontwikkelingen in de eerstelijns farmaceutische zorg, staan open voor een grotere rol van de apotheker bij het voorschrijven van medicijnen. Dat blijkt uit een Burgerplatform dat het Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy organiseerden.  Voorschrijfbevoegdheid De gezondheidszorg staat onder druk door de vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgverleners.… Read More »