Tag Archives: apotheken

13 apotheken beboet voor illegale handel in geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft na een onderzoek boetes opgelegd aan 13 apotheken, omdat ze illegaal in geneesmiddelen hebben gehandeld. Het gaat daarbij om 43 verschillende geneesmiddelen die zijn verhandeld, met een gezamenlijke omzetwaarde voor de apotheken van € 8,5 miljoen. Deze geneesmiddelen werden voornamelijk in Duitsland weer op de markt gebracht. De betrokken farmaceutische groothandel… Read More »

Inkomsten apotheken: stijging onder inflatie

Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactiviteiten in 2021 met 2,6%. Deze toename is daarmee net lager dan de inflatie die volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 uitkwam op 2,7%. Aldus de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad. Tariefinkomsten apotheek Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief… Read More »

Lancering website over financiële relatie met leverancier genees- en hulpmiddelen

De onlangs gelanceerde website hoeblijfikonafhankelijk.nl helpt zorgprofessionals vast te stellen of hun financiële relatie met genees- en medische hulpmiddelenleveranciers aan de normen voldoet. Ook beschikt de website over een beslishulp ter voorkoming van belangenverstrengeling. De website is een initiatief van Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) en Stichting CGR. Belangenverstrengeling in de zorg De samenwerking tussen zorgprofessionals en leveranciers van… Read More »

Regel UBO-registratie voor 27 maart

Apotheken dienen uiterlijk 27 maart 2022 hun Ultimate Beneficial Owners (UBO), de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie, te registreren in het UBO-register gehouden door het handelsregister. Ultimate Beneficial Owners Van een UBO is sprake als een persoon meer dan 25% aandelen, eigendomsrecht of stemrecht heeft. In het geval van bijvoorbeeld dienstapotheken is niet snel sprake van een belang… Read More »

Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 4 april

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 4 april en 16 mei 2022 de kwaliteitsindicatoren over 2021 invullen. De basis voor de uitvraag wordt, net als in voorgaande jaren, gevormd door de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Kwaliteitsindicatoren Voor openbare apotheken hebben vier werkgroepen indicatoren ontwikkeld rondom de KNMP-richtlijnen ‘Diabetes’, ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’, ‘Medicatieveiligheid’ en ‘Astma’.… Read More »

KNMP publiceert visie op regionale samenwerking in de farmaceutische zorg

De KNMP publiceert haar visie op regionale samenwerking in de farmaceutische zorg. Met deze visie benadrukt de KNMP de noodzaak om in elke regio tot één organisatorisch aanspreekpunt te komen voor de farmaceutische zorg, zoals opgenomen in de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025. Ook komt in het visiedocument aan de orde welke ondersteuning de KNMP haar leden en regionale… Read More »

Eerstelijnskoepels in vervolgoverleg met ministerie VWS over jaarverantwoordingsplicht

Koepelorganisaties uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, gaan medio maart opnieuw in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de openbare jaarverantwoordingsplicht. Openbare jaarverantwoording Het afleggen van zo’n openbare jaarverantwoording is nieuw, en komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Ook apotheken moeten vanaf het… Read More »

KNMP-advies preventief dragen mondneusmasker in de openbare apotheek vervalt

Het advies van het KNMP-bestuur aan apothekers en hun medewerkers om preventief een mondneusmasker te dragen in de apotheek vervalt, mits aan de basismaatregelen wordt voldaan. De KNMP volgt daarmee de landelijke versoepelingen die recent zijn ingegaan. De basismaatregelen blijven onveranderd: Hand- en hoesthygiëneregels zijn van toepassing (en geen handen schudden). In de publieksruimte van de apotheek kan… Read More »

Meer ruimte voor apotheken bij leveringsproblemen van geneesmiddelen

Apothekers mogen hun voorraden aan geneesmiddelen onderling uitwisselen, als dat nodig is om tekorten door leveringsproblemen op te lossen. Normaal is dat verboden, maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het nu tijdelijk toe. Leveringsproblemen Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat geneesmiddelen door leveringsproblemen (tijdelijk) niet goed beschikbaar zijn. Daarbij kan het voorkomen… Read More »