Tag Archives: apotheken

Inkomsten van apotheek blijven achter bij inflatie

De vergoeding die een gemiddelde apotheek in 2023 kreeg voor farmaceutische zorgactiviteiten nam met 0,9% toe tot ongeveer € 720.000. Deze toename is minder dan de inflatie van 3,8% die het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 2023 heeft vastgesteld. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad. Farmaceutische zorgprestaties Apothekers mogen voor de farmaceutische zorg die zij leveren… Read More »

Uitvraag kwaliteitsindicatoren over 2023 van start

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren over 2023 is van start en loopt tot en met 21 mei 2024. Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, hebben hiervoor op dinsdag 2 april een uitnodiging en link voor de enquête ontvangen van ICT-partner Desan. Apothekers die nog geen link van Desan hebben ontvangen en de landelijke uitvraag willen invullen, kunnen zich aanmelden via kwaliteitsmonitor@desan.nl.… Read More »

Zichtbaarheidstraining voor apothekers

De KNMP en de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) organiseren een training voor apothekers om hen te ondersteunen in het vergroten van hun zichtbaarheid. Met de training ‘In de schijnwerpers: hoe doe jij dat?’ op 23 april 2024 krijgen deelnemers praktische tips om hun profilering online en in de apotheek te versterken. De training is in de Jaarbeurs… Read More »

Nieuwe KNMP themakalender 2024

Voor het tweede jaar op rij heeft de KNMP een themakalender ontwikkeld. De KNMP Themakalender 2024 geeft een overzicht van revelante themaweken en -dagen in 2024 waarmee apothekers en hun team aan de slag kunnen, online én offline. Denk bijvoorbeeld aan Dag van de Apothekersassistent, Wereld DNA-dag en de Week van Ons Water. De bijbehorende webpagina wordt regelmatig… Read More »

KNMP richting verkiezingen: ‘Benut expertise van apotheker en apotheekteam’

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Ook wordt gevraagd om een herinrichting van de… Read More »

Aantal apotheken daalt naar niveau van 2013

Nederland telde per 1 januari 2023 1975 openbare apotheken. Vorig jaar kwamen er tien nieuwe apotheken bij, terwijl er 31 sloten. Opvallend was de afname van het totaal aantal franchise-apotheken (-108) en de toename van het aantal zelfstandige apotheken (+82). Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad. Tussen januari 2022 en januari 2023 daalde per saldo het… Read More »

Vriendelijk verzoek van uw apotheker

De KNMP start op 2 januari 2023 de publiekscampagne ‘Vriendelijk verzoek van uw apotheker’. In het nieuwe jaar geldt een aantal veranderingen in de apotheek die vragen kunnen oproepen bij patiënten. De campagne vraagt patiënten om aardig te blijven tegen de apotheker en zijn team, omdat zij de veranderingen krijgen opgelegd. KNMP-leden kunnen de posters kosteloos bestellen. Er… Read More »

KNMP-infoclip: ‘Regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet’

De KNMP stelt een handzame infoclip beschikbaar over regionale samenwerking in het licht van de Mededingingswet. In de compacte infoclip worden apothekers in enkele minuten bijgepraat over waar zij rekening mee moeten houden wanneer zij in regionaal verband de onderlinge samenwerking en de samenwerking met andere partijen vormgeven. Ook is opgenomen wanneer samenwerking wel en niet is toegestaan.… Read More »

Subsidie beschikbaar voor apotheken om zelf regeldruk te verminderen

Apotheken en andere zorgaanbieders kunnen van 1 tot 30 september 2022 aanspraak maken op een subsidieregeling om zelf aan de slag te gaan met het verminderen van regeldruk. Deze regeling maakt onderdeel uit van het overheidsprogramma [Ont]Regel de Zorg. De subsidie is bedoeld om bijvoorbeeld interne verantwoordingsprocessen, -protocollen en werkwijzen te vereenvoudigen. Het ministerie van VWS stelt over… Read More »

Apotheken steeds verder onder druk door vergrijzing en personeelstekort

In de zorg vindt mede door de vergrijzing in de komende jaren een verdere verschuiving plaats van incidentele naar chronische patiënten en uiteindelijk naar zorg-intensieve patiënten. De inzet van de farmaceutische patiëntenzorg wordt hierdoor naar verwachting groter. De vergrijzing en verplaatsing van de ziekenhuiszorg naar de wijk en regio leiden er daarnaast toe dat de zorgvraag verder toeneemt. Gezien… Read More »