Tag Archives: apotheekzorg

Ministerie van VWS stelt begroting voor apotheekzorg bij

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de begroting voor apotheekzorg bij. Omdat prijzen van geneesmiddelen achterblijven bij de verwachte inflatie is de begroting voor apotheekzorg voor 2024 van € 5,7 miljard met 220 miljoen euro naar beneden bijgesteld. Daarnaast worden twee maatregelen aangekondigd om dekking te vinden voor de afgestelde bezuiniging op het GVS. De… Read More »

Oproep KNMP aan informateurs: meer ruimte voor expertise apothekers

De KNMP roept de informateurs op om apothekers en het apotheekteam meer professionele ruimte te geven. Daarmee kan de expertise en het potentieel van de medicatiespecialisten nog beter worden benut. Bijvoorbeeld bij het tegengaan van geneesmiddelentekorten. Concrete aanbevelingen daarvoor doet de apothekersorganisatie in een brief aan de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Apothekers Apothekers dragen vanuit de openbare… Read More »

Dit verandert er in 2024: Wtza, elektronisch voorschrijven en meer

In 2024 vindt een aantal wijzigingen in wetten en regelingen plaats die voor apothekers relevant zijn. Dit overzicht brengt de belangrijkste veranderingen met ingang van 2024 in kaart.  Wtza De overgangstermijn voor zorgaanbieders met een vergunningplicht loopt op 1 januari 2024 af. Voor zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten of geen Wtzi-vergunning hoefden te hebben en nu onder… Read More »

KNMP lanceert een apotheek contractzoeker voor patiënten

De KNMP lanceert contractzoeker.apotheek.nl, een tool waarmee patiënten eenvoudig kunnen opzoeken met welke zorgverzekeraars hun apotheek een contract heeft afgesloten. Aanleiding hiervoor is de eis van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat zorgverzekeraars én zorgaanbieders vanaf dit overstapseizoen transparant zijn over hun contracteerstatus. Apothekers kunnen op hun apotheekwebsite een link opnemen naar hun pagina in de contractzoeker. Apotheek contractzoeker… Read More »

Debat over eerstelijnszorg: “Versterk poortwachtersfunctie van apotheker”

Minister Kuipers (VWS) ziet een belangrijke meerwaarde in de versterking van de rol van de apotheker in advisering en in de poortwachtersfunctie binnen de eerstelijnszorg. Dat zei de bewindspersoon tijdens een Tweede Kamerdebat over de eerstelijnszorg op woensdag 5 juli 2023. De KNMP en dertien andere zorgkoepels werken momenteel met het ministerie van VWS aan een visie op… Read More »

Belangrijke rol voor apotheker in kernteam eerstelijnszorg

De bewindspersonen Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg) zien een belangrijke rol weggelegd voor de openbaar apotheker in een kernteam binnen de eerstelijnszorg. Dat schrijven de ministers in een reactie op het onlangs verschenen rapport van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Dat rapport benadrukt onder meer dat in de zorg minder concurrentie en juist meer samenwerking nodig… Read More »

“Zorg voor passend tarief voor medicatiebeoordelingen”

Minister Kuipers (VWS) gaat in gesprek met zorgverzekeraars, apothekers en huisartsen voor een passend tarief en voldoende tijd voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Ook roept de bewindspersoon partijen op om facultatieve prestaties, denk daarbij aan het geven van farmaceutische consulten, makkelijker in te laten zetten ten behoeve van goede en passende apotheekzorg. In een brief aan de Tweede… Read More »

Tweede Kamer neemt motie aan over verstrekking hulpmiddelen door apotheek

De Tweede Kamer verzoekt minister Kuipers (VWS) om met zorgverzekeraars te verkennen of de verstrekking van incontinentie-, stoma- en verbandmaterialen aan patiënten weer via de apotheek plaats kan vinden. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een motie van het CDA en de SP die daartoe oproept. Volgens de aangenomen motie zou er opnieuw moeten… Read More »