Tag Archives: apotheekteam

Nieuwe KNMP themakalender 2024

Voor het tweede jaar op rij heeft de KNMP een themakalender ontwikkeld. De KNMP Themakalender 2024 geeft een overzicht van revelante themaweken en -dagen in 2024 waarmee apothekers en hun team aan de slag kunnen, online én offline. Denk bijvoorbeeld aan Dag van de Apothekersassistent, Wereld DNA-dag en de Week van Ons Water. De bijbehorende webpagina wordt regelmatig… Read More »

Subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid personeel

Apothekers kunnen subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te verbeteren. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dit jaar 82,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten van bedrijven die zich richten op de juiste arbeidsomstandigheden, vitaliteit, bewustwording en eigen regie op de loopbaan. Het doel van zulke investeringen is het personeel zo lang mogelijk… Read More »

KNMP richting Kamer: “Geen besluit over uitstroom geneesmiddelen uit basispakket”

De KNMP roept Tweede Kamerleden op om het demissionair kabinet te vragen geen besluit meer te nemen over de mogelijk nieuwe uitstroom van geneesmiddelen uit het basispakket. Dat schrijft de apothekersorganisatie in een brief aan de Kamer. Een demissionair kabinet wordt niet meer geacht om belangrijke politieke beslissingen te nemen. In de komende periode kunnen Tweede Kamerleden lopende… Read More »

Nederlandse Arbeidsinspectie bezoekt vanaf september apotheken over agressie en geweld

De Nederlandse Arbeidsinspectie voert vanaf september 2023 aangekondigde inspecties uit bij een steekproef van een aantal apotheken. Tijdens deze inspecties controleert de Arbeidsinspectie in hoeverre apotheken maatregelen nemen om ongewenst gedrag, zoals agressie en geweld te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Hierover ontvangen alle apotheken een brief van de Arbeidsinspectie. Een arbeidsinspecteur neemt… Read More »

SBA publiceert resultaten onderzoek duurzame inzetbaarheid apotheekpersoneel

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) heeft een onderzoek laten doen naar de mogelijke verbeteringen op de duurzame inzetbaarheid van het apotheekpersoneel. Hierbij was speciale aandacht voor de invloed van de leidinggevenden op arbeidsmobiliteit en verzuim. De hoge werkdruk is een van de grootste uitdagingen in de apotheek. Personeelstekorten maken het voor de werkgever daarbij complexer om de werkdruk goed… Read More »

KNMP richting verkiezingen: ‘Benut expertise van apotheker en apotheekteam’

De KNMP vraagt politiek Den Haag om meer ruimte en vertrouwen zodat de expertise van de apotheker en het apotheekteam beter kan worden benut. Die boodschap geeft de apothekersorganisatie mee aan de opstellers van de verkiezingsprogramma’s. Zo pleit de KNMP voor meer professionele autonomie om de geneesmiddelentekorten tegen te gaan. Ook wordt gevraagd om een herinrichting van de… Read More »

Nivel: betere zichtbaarheid apothekers belangrijk voor uitbouwen zorgverlenersrol

Een verbeterde zichtbaarheid van apothekers kan de zorgverlenersrol van de apotheker in de extramurale farmaceutische zorg vergroten. Burgers zien apothekers wel als medicatiespecialist, maar niet als centraal aanspreekpunt over geneesmiddelengebruik. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het Nivel en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, dat zij uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en… Read More »

Minister Kuipers steunt amendement voor financiering aanpak agressie eerstelijnszorg

Minister Kuipers (VWS) steunt een amendement van de VVD en de PvdA om geld vrij te maken voor onderzoek naar de aard, omvang en vermoedelijke toename van agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg, zoals in apotheken. Dat liet de bewindspersoon aan de Tweede Kamer weten tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en… Read More »