Tag Archives: add-on geneesmiddelen

Correctie van NZa maximumtarieven add-ongeneesmiddelen uit G-standaard april 2020

Het ministerie van VWS heeft besloten de aanscherping van de maximumprijzen op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) die per 1 april 2020 in zou gaan, tijdelijk met zes maanden (tot 1 oktober 2020) uit te stellen. Dit betekent dat de per 1 oktober 2019 vastgestelde wettelijke maximumprijzen van kracht blijven, in ieder geval tot 1 oktober 2020. De… Read More »

Add-on geneesmiddelen

Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling (dus naast het DBC-zorgproduct) in rekening kunnen worden gebracht. Deze geneesmiddelen staan in de NZa Prestatie en tarieventabel add-on geneesmiddelen, ook wel de ‘add-on geneesmiddelenlijst’ genoemd. Klik hier voor de NZa Prestatie- en tarieventabel met goedgekeurde add-on geneesmiddelen die u apart kunt declareren. Van 2012 tot en met 2014… Read More »