Suïciderisico en afleveren grotere hoeveelheden – IVM Praktijkprikkel

Patiënten met een suïciderisico zijn – vanwege het beroepsgeheim van de behandelaar en privacyregelgeving – niet altijd bekend bij het apotheekteam. Als zij wel bekend zijn, zijn er punten waarmee men rekening moet houden, zoals blijkt uit onderstaande melding.

Melding

Een patiënte is depressief en vertoont suïcidaal gedrag. Vanwege de kans op misbruik van de medicatie heeft de huisarts in overleg met de patiënte besloten een herhaalservice (HHS) te starten met maandelijkse uitgiften.

Het apotheekteam is op de hoogte van de achtergrond van de patiënte, maar om privacy redenen is hierover in het dossier van de patiënte niets vastgelegd. De HHS is in het begin van de zomer gestart. Vooraf heeft de patiënte haar geneesmiddelvoorraad bij de apotheek ingeleverd.

Om de decemberdrukte in de apotheek voor te zijn, besluit de apotheker om voor de HHS-patiënten extra afleveringen gereed te maken. Deze zijn meteen in de afhaalkast gelegd. Ook deze patiënte ontving eind november al de decemberlevering. Dit gaf haar gelegenheid om een suïcidepoging te doen.

Analyse

De apotheker heeft – toen de HHS startte – besloten om vanwege privacy redenen niet in het dossier van de patiënte vast te leggen dat bekend is dat de vrouw suïcidaal gedrag vertoont. De apotheker had dit wel mogen doen. Dit is toegestaan als de apotheker dit rechtstreeks van de patiënte hoort of als de patiënte toestemming heeft gegeven aan de huisarts om deze informatie te delen met de apotheker.

Verder is het belangrijk dat de apotheker bij het vastleggen van informatie in het apotheekdossier zich realiseert dat patiënte recht op inzage in haar dossier heeft.

Met een drukke periode in de apotheek voor de boeg – zoals naderende feestdagen en vakantieperioden – besluiten sommige apothekers vooruit te werken, bijvoorbeeld door aan HHS-patiënten grotere hoeveelheden af te leveren. Het is aan te bevelen kritisch te kijken welke patiënten wel en niet in aanmerking komen voor levering van grotere hoeveelheden (risico)medicatie.

Aanbevelingen

Voor apothekers

– Leg in het dossier van patiënten – van wie de apotheker van de patiënt zelf of van een behandelaar na toestemming van de patiënt heeft gehoord dat deze een verhoogd suïciderisico heeft – vast dat de patiënt dit risico heeft.

– Lever bij patiënten met bekend suïcidaal gedrag nooit meer dan de afgesproken hoeveelheid af. Dit geldt ook voor andere groepen patiënten waarbij het afleveren van grote hoeveelheden geneesmiddelen problemen kan opleveren, zoals bijvoorbeeld patiënten met geheugenproblemen.

– Wees – als bij een HHS vooruit wordt gewerkt – kritisch op het soort en de hoeveelheid medicatie die in de afhaalkast wordt gelegd.

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *