Subsidieregeling voor dienstapotheken

Minister Edith Schippers (VWS) gaat apotheken die ’s avonds, ’s nachts en in het weekend farmaceutische spoedzorg leveren in 2016 ondersteunen met een tijdelijke subsidieregeling.

De regeling zorgt ervoor dat het tarief dat apotheken moeten vragen niet boven de 45 euro komt. Op dit moment lopen de tarieven voor nog uiteen van 15 tot soms wel 95 euro. Het tarief is grotendeels afhankelijk van het aantal mensen dat van de diensten gebruik maakt. Schippers wil met deze regeling de toegang tot farmaceutische spoedzorg in alle regio’s op peil houden.

Hoge tarieven in sommige regio’s
In het voorjaar van 2015 bleek dat de tarieven voor farmaceutische spoedzorg in bepaalde dunbevolkte gebieden sterk kunnen oplopen. De dienstverlening in deze gebieden buiten de reguliere openingstijden kan daar in een negatieve spiraal komen. Doordat minder mensen gebruik maken van de dienstapotheek als gevolg van de hoge tarieven, moeten de tarieven omhoog waardoor weer minder mensen er gebruik van maken. De regeling moet deze spiraal doorbreken. De precieze voorwaarden voor de regeling worden de komende tijd uitgewerkt. Voor 2017 en verder wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Meer informatie
Kamerbrief over farmaceutische spoedzorg

Author: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *