Subsidieoproep Personalised Medicine opengesteld

By | 01/06/2015

Iedere patiënt is anders en daarom kan een ieder, zelfs als er sprake is van hetzelfde ziektebeeld, anders reageren op een zelfde behandeling. Door het (gedeeltelijk) in kaart brengen van het menselijk genoom worden de specifieke kenmerken van een patiënt geïdentificeerd, waarna een therapie op maat kan worden opgesteld: Personalised Medicine.

Het in kaart brengen van het menselijk genoom wordt steeds gemakkelijker door de snelle ontwikkeling van DNA-sequence-technieken. Personalised Medicine biedt een enorm potentieel voor de ontwikkeling van de Nederlandse gezondheidszorg en de kwaliteit van leven van de patiënt door het verminderen van over- en onderbehandeling, minder ineffectieve behandelingen en uitgebreidere diagnostische mogelijkheden op basis van het genotype.

Door verschillende actoren in de gezondheidszorg is de ontwikkeling en implementatie van Personalised Medicine al in gang gezet. Er zijn echter nog veel uitdagingen voordat de implementatie hiervan gerealiseerd is. Daarom hebben ZonMw, Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) en KWF Kankerbestrijding de krachten gebundeld en is het onderzoeksprogramma ‘Personalised Medicine’ opgestart.

Doel
Het onderzoeksprogramma levert een structurele bijdrage aan de zorgverlening van de toekomst, waarin iedere patiënt kan rekenen op een therapie die voor hem/haar op maat is gemaakt.
Dit programma, binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, heeft als doel het waarborgen van een doelmatige implementatie van Personalised Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg.

Het programma bereikt dit door obstakels voor implementatie weg te nemen, bijvoorbeeld door de kosteneffectiviteit van diagnostiek en behandeling te bestuderen. Het onderzoeksprogramma richt zich tevens op projecten die efficiënt gebruikmaken van bestaande middelen en infrastructuur.

Het programma richt zich in eerste instantie op de implementatie van Personalised Medicine in de gebieden:
1. oncologie
2. zeldzame ziekten

Uitvoering
Het onderzoeksprogramma is ondergebracht in het GGG-programma en maakt gebruik van de bestaande governance structuur van het GGG-programma. Onderdeel van deze structuur zijn het ZonMw bestuur, de GGG-Raad, de programmacommissie en het programmabureau.

Author: ZonMw

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) is een financieringsorganisatie van innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg ter verbetering van de kennis. Ze beheert circa 90 subsidieprogramma's op de gebieden Wetenschap en Innovatie; Preventie; Zorg en welzijn en; Kwaliteit en doelmatigheid. Haar voornaamste opdrachtgevers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie is een zelfstandig bestuursorgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *