Subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid personeel

By | 19/09/2023

Apothekers kunnen subsidie aanvragen om de duurzame inzetbaarheid van hun personeel te verbeteren. Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dit jaar 82,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten van bedrijven die zich richten op de juiste arbeidsomstandigheden, vitaliteit, bewustwording en eigen regie op de loopbaan. Het doel van zulke investeringen is het personeel zo lang mogelijk gezond, vitaal en productief te laten werken.

Subsidie

De projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie moeten zich richten op één of meerdere van de volgende thema’s: 

  • Gezond, veilig en vitaal werken.
  • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.
  • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit.
  • Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan. 

Voorbeelden van activiteiten zijn training, onderzoek en communicatie rond deze thema’s. Kijk op deze menukaart voor meer concrete voorbeelden.

Bedrijfsanalyse

Om een impuls te geven aan de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer, is de eerste stap het opstellen van een bedrijfsanalyse. Dit is de basis voor de tweede stap: een subsidieaanvraag voor een activiteitenplan. Meer informatie over de bedrijfsanalyse is te vinden op deze pagina

Voorwaarden

Het minimaal aan te vragen bedrag is 75.000 euro. Vijftig procent van de kosten voor duurzame inzetbaarheid kan gesubsidieerd worden; vijfentwintig procent voor eerder stoppen met werken en 5.000 euro voor de bedrijfsanalyse. 

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 november 2023. Interesse in de subsidie, maar niet genoeg tijd om in deze ronde een aanvraag in te dienen? In 2024 zal er opnieuw een tijdvak opengaan. Wanneer dat precies is, wordt later dit jaar bekend gemaakt.  

Op de website van de SBA staat meer informatie over duurzame inzetbaarheid in de apotheek.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *