Studie naar medicijn dat transplantatiepatiënten moet beschermen tegen COVID-19

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) start in samenwerking met farmaceutisch bedrijf Aurinia een studie naar de beschermende effecten van het nieuwe middel voclosporine bij niertransplantatiepatiënten met COVID-19.

Voclosporine

Voclosporine remt het immuunsysteem en wordt gebruikt door ontvangers van een orgaan. In de studie wordt gekeken of dit middel meer bescherming biedt tegen COVID-19 bij transplantatiepatiënten dan het meest gebruikte afstotingsmedicijn tacrolimus.

“De COVID-19-pandemie levert nieuwe complicaties op voor patiënten die remming van het immuunsysteem nodig hebben om hun getransplanteerde orgaan te behouden. Hierdoor lopen ze een groter risico om na een besmetting ernstige symptomen te ontwikkelen”, aldus Onno Teng, nefroloog en trekker van deze studie in het LUMC.

Virusremmend

Calcineurine-remmers (CNI’s), zoals voclosporine, blijken in eerdere studies in cellen de replicatie van verschillende virussen te kunnen remmen. LUMC-onderzoekers toonden een vergelijkbaar virusremmend effect aan van CNI’s op cellen geïnfecteerd met het huidige coronavirus, SARS-CoV-2. Met name voclosporine remt de replicatie van het coronavirus effectief.

In tegenstelling tot voclosporine toonde tacrolimus, een veelgebruikt immuunsysteem remmend medicijn, geen antivirale activiteit tegen het coronavirus.

“Daarom is voclosporine een potentieel aantrekkelijke CNI voor COVID-19 geïnfecteerde transplantatiepatiënten die al CNI’s gebruiken als onderdeel van hun chronische immunosuppressieve therapie”, vertelt Aiko de Vries, nefroloog en mede-trekker van de studie.

Studie in patiënten

Het LUMC start daarom een studie van 56 dagen waarin de antivirale effecten van voclosporine in twintig COVID-19-positieve patiënten met een niertransplantatie worden vergeleken met tacrolimus.

De helft van deze groep blijft tacrolimus gebruiken terwijl de andere tien overstappen naar voclosporine. De onderzoekers kijken na 56 dagen hoeveel virusdeeltjes de patiënten nog bevatten en of dit verschilt tussen de twee groepen.

Daarnaast kijken de onderzoekers naar de tijd totdat patiënten geen symptomen meer hebben, de veiligheid en verdraagbaarheid van de middelen.

Na deze 56 dagen worden de patiënten gedurende maximaal een jaar gevolgd om de veiligheid van voclosporine op de lange termijn te bepalen.

Aurinia

De farmaceut Aurinia is de producent van voclosporine. “We zijn blij om het potentieel van voclosporine te testen en zo te voldoen aan de dringende behoeften van deze specifieke patiëntenpopulatie, gedreven door de COVID-19 pandemie”, aldus Robert Huizinga, Executive Vice President Onderzoek bij Aurinia. Het nieuwe middel is nog niet commercieel verkrijgbaar in Nederland en wordt daarom alleen in onderzoeksverband gebruikt.

Author: Leids Universitair Medisch Centrum

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Met een unieke researchpraktijk van fundamenteel bètamedisch tot toegepast klinisch onderzoek, speelt het LUMC mee in de wereldtop. Zo kan het LUMC ook patiëntenzorg en onderwijs aanbieden naar de laatste internationale inzichten en standaarden. En bijdragen aan de verbetering van de geneeskunst en gezondheidszorg in eigen huis en daarbuiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *