Stichting EGV presenteert het Witboek preferentiebeleid.

Dit witboek gaat in op het preferentiebeleid op geneesmiddelen zoals dat in de praktijk wordt toegepast. Dit beleid gaat over een in de wet geregelde mogelijkheid voor zorgverzekeraars om de aanspraak van patiënten op bepaalde geneesmiddelen (met dezelfde werkzame stof) te beperken voor patiënten.

Het preferentiebeleid heeft de afgelopen jaren bewezen van toegevoegde waarde te zijn maar er worden door de Stichting EGV in de praktijk ook enkele knelpunten gesignaleerd, waardoor patiënten bijvoorbeeld niet altijd het geneesmiddel ontvangen waar zij recht op hebben.

De oorzaken van deze problemen worden in dit witboek duidelijk op een rij gezet en eventuele oplossingen dan wel handvatten worden getracht in kaart te brengen.

U kunt het witboek downloaden via Witboek preferentiebeleid (PDF).

Author: Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) is een onafhankelijke organisatie die arts en patiënt onder andere ondersteunt bij belemmeringen in het voorschrijven van geneesmiddelen, het vergoed krijgen van geneesmiddelen en bij de communicatie met de zorgverzekeraar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *