Stichting Accuraet, geen stress geen zorgen

By | 16/05/2019

Sinds 1 mei jongstleden is er een nieuwe zorgmakelaar op de farmaciemarkt. De naam van de nieuwe zorgmakelaar is Stichting Accuraet. De nieuwe zorgmakelaar wordt onder andere geleid door Fons Aarents en de onderhandelingen voor 2020 en verder zullen worden gevoerd door Tamara ter Laak.

Stichting Accuraet

Stichting Accuraet kenmerkt zich doordat het relatief klein is, korte lijnen kent en een doortastende beslisstructuur heeft. Tevens hebben deelnemers via een Commissie van Overleg, waarin apothekers vertegenwoordigd zijn, inspraak in het zorgaanbod dat aan zorgverzekeraars zal worden gedaan. De Stichting wordt geleid door een onafhankelijk bestuur bestaande uit een apotheker (Fons Aarents), een financieel specialist en een advocaat.

Tamara is ervaren in het maken van contractafspraken met zorgverzekeraars. Zij heeft in het verleden voor diverse zorgcollectieven onderhandelingen gevoerd met zorgverzekeraars. Niet alleen binnen de farmaciemarkt, maar ook daarbuiten voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen. Tevens heeft Tamara gewerkt bij twee zorgverzekeraars om daar nog extra ervaring op te doen ten aanzien van de zorginkoop.

Accuraet is op dit moment hard aan het werk om haar vertegenwoordigingslijst te vullen met apotheken voor wie Accuraet gaat optreden in de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Indien er meer informatie gewenst is, kan men bellen met onze office manager Fiona Duraku; 06 – 51 85 35 69.

Author: ACCURAET

ACCURAET is een zorgmakelaar voor apothekers die zich met innovatieve zorgprogramma's onderscheidt in de steeds complexer wordende markt. Wij zijn in staat om het verschil te maken in het landschap van massale collectieven. Als partner van zorgverzekeraars maken wij makkelijk afspraken voor gezonde tarieven en lagere kosten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *