Statistisch onderzoek brengt nieuwe medicijnen tegen schizofrenie verder

Esther Lips ontwikkelde statistische software waarmee ze moleculaire processen rond de aanleg voor schizofrenie kan opsporen. Hiermee brengt ze de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen schizofrenie weer een stap dichterbij. De software kan ook worden gebruikt voor het achterhalen van de moleculaire basis van andere erfelijke eigenschappen en aandoeningen.

Lips vergeleek met deze software het DNA-profiel van 4673 mensen met schizofrenie met het DNA-profiel van 4965 gezonde mensen. Zo ontdekte ze dat de genetische variatie in drie kleine groepjes genen significante verschillen vertoont tussen deze twee groepen mensen. Deze drie kleine groepjes genen spelen een specifieke rol in de signaaloverdracht tussen de synapsen, die zich in de zenuwcellen van onze hersenen bevinden. Mogelijk leiden verstoringen van signaaloverdracht in deze gebieden tot de ontwikkeling van schizofrenie.

Het onderzoek van Lips is onderdeel van een langlopend onderzoek onder leiding van hoogleraar Danielle Postuma naar de oorsprong van schizofrenie op DNA-niveau. Postuma publiceerde hier onlangs over in Nature Genetics.

Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE

Author: Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (afkorting: VU) is de enige algemene protestantse universiteit van Nederland. Het motto van de universiteit is 'VU is verder kijken'. De VU heeft een 'eigen' academisch ziekenhuis, het VU medisch centrum (VUmc). De VU is een bijzondere universiteit: zij gaat niet uit van de overheid, maar van de Stichting VU-VUmc die de bestuurlijke koepel vormt boven de Vrije Universiteit en het VUmc, en waarvan het bestuur wordt gevormd door leden van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en van de Raad van Bestuur van het VUmc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *