Start FMD belangrijke stap in bescherming patiënten tegen vervalste medicijnen

Op 9 februari 2019 treedt de Falsified Medicines Directive (FMD) in werking. In alle Europese landen wordt dan gewerkt met het Europees Medicijnen Verificatie Systeem (EMVS). Recept plichtige medicijnen dienen vanaf dat moment voorzien te zijn van een unieke 2d code en een verzegeling. Medicijnfabrikanten registreren die unieke code in het Europese systeem. Apotheekhoudenden en groothandels controleren of het medicijn ‘echt’ is door de code te scannen.

Nederlands Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS)

Apotheken en groothandels in Nederland controleren de echtheid van het medicijn in het Nederlandse Medicijnen Verificatiesysteem (NMVS), dat is verbonden met het Europese systeem. Hierin staat de unieke code van alle in Nederland recept plichtige medicijnen. Stichting NMVO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het Nederlandse systeem.

Gigantisch project is belangrijke stap tegen vervalsingen

In 28 landen sluiten ruim 145.000 apotheken, 6000 groothandels en 2000 medicijnfabrikanten aan op het systeem. Martin Favié, bestuurslid NMVO: “Het is ook voor Nederland een gigantisch project. 400 groothandels, 2100 (ziekenhuis)apotheken en 400 apotheekhoudende huisartsen zullen samen jaarlijks de echtheid van ruim 300 miljoen verpakkingen gaan controleren. We zetten hiermee een belangrijke stap tegen vervalsingen en voor veiligheid van medicijnen voor patiënten.“

Overheid en sector werken samen in overgangsperiode: medicijnvoorziening niet in het geding

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS en NMVO hebben met elkaar een overgangsperiode afgesproken van tenminste 4 maanden. Apotheekhoudenden en groothandels mogen bij ’rode signalen’ hun professionele beoordeling gebruiken en medicijnen blijven leveren.

Favié: “We vinden het belangrijk dat de medicijnvoorziening in Nederland door blijft gaan en weten niet hoe het systeem functioneert wanneer heel Europa er mee gaat werken. En ondanks alle voorbereiding zullen er onvoorziene dingen gebeuren. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat medicijnen in de overgangsperiode ook bij een ‘rood signaal’ mogen worden afgeleverd. Tenzij er ernstige twijfel is over de echtheid van het medicijn, dan volgt een melding bij IGJ. Patiënten merken er als het goed is dus niets van.”

Author: Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie

De NMVO is opgericht om in Nederland de introductie van het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) te begeleiden. Dit systeem is met ingang van februari 2019 wettelijk verplicht in alle EU-landen. Het moet voorkomen dat vervalste medicijnen in het reguliere distributiekanaal terecht komen. Echte en vervalste geneesmiddelen zijn lastig van elkaar te onderscheiden. Bij vervalste geneesmiddelen is niet na te gaan hoe ze zijn geproduceerd, waar ze vandaan komen en of ze wel (de juiste) werkzame stoffen bevatten. Dat kan (gezondheids)problemen opleveren voor patiënten. De NMVO zorgt voor de uitvoering van de NMVS, zodat patiënten zoveel mogelijk worden beschermd tegen het onwetend aanschaffen van vervalste geneesmiddelen in het reguliere distributiekanaal. De stichting Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) is opgericht in augustus 2016. De NMVO is een initiatief van en een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste vertegenwoordigers van geneesmiddelenfabrikanten, -distributeurs en apothekers in Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *