Standpunt CHMP en CBG over interactie clopidogrel met protonpompremmers

Het wetenschappelijke comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europese bureau voor geneesmiddelenbeoordeling (EMEA), waarin het CBG is vertegenwoordigd, laat weten op de hoogte zijn van onderzoeken die suggereren dat clopidogrel (Plavix, Iscover) minder werkzaam is bij patiënten die protonpompremmers (maagzuurremmers met het werkzame bestanddeel omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol of rabeprazol) gebruiken.

Dit kan ertoe leiden dat deze patiënten een verhoogd risico ontwikkelen op trombose, inclusief een acuut myocard infarct (hartaanval).

De CHMP en het CBG komen op basis van de bestudering van de beschikbare onderzoeksgegevens tot de conclusie dat gelijktijdig gebruik van clopidogrel en protonpompremmers niet wordt aangeraden, tenzij de arts die combinatie noodzakelijk vindt.

Patiënten wordt aanbevolen bij twijfel over hun medicatie hun arts (specialist) of apotheker te raadplegen.

Zie voor meer informatie het volledige bericht van de EMEA ‘Public statement on possible interaction between clopidogrel and proton pump inhibitors’.

One thought on “Standpunt CHMP en CBG over interactie clopidogrel met protonpompremmers

 1. Henk

  wel bijzonder treurig dat wij meer dan 4 maanden achterlopen op de FDA!
  Clopidogrel bisulfate (marketed as Plavix)
  Audience: Cardiovascular healthcare professionals, Pharmacists

  [Posted 01/26/2009] FDA notified healthcare professionals that the makers of Plavix have agreed to work with FDA to conduct studies to obtain additional information that will allow a better understanding and characterization of the effects of genetic factors and other drugs (especially the proton pump inhibitors (PPIs)) on the effectiveness of clopidogrel. FDA is aware of published reports that clopidogrel (marketed as Plavix) is less effective in some patients than it is in others. Differences in effectiveness may be due to genetic differences in the way the body metabolizes clopidogrel or that using certain other drugs with clopidogrel can interfere with how the body metabolizes clopidogrel. These studies should lead to a better understanding about how to optimize the use of clopidogrel. The FDA recognizes the importance of obtaining these data promptly. The drug manufacturers have agreed to a timeline for completing the studies and FDA will review the new information expeditiously and will communicate its conclusions and any recommendations to the public at that time. It could take several months to complete the studies and analyze the results. Until further information is available FDA recommends the following:

  Healthcare providers should continue to prescribe and patients should continue to take clopidogrel as directed, because clopidogrel has demonstrated benefits in preventing blood clots that could lead to a heart attack or stroke.
  Healthcare providers should re-evaluate the need for starting or continuing treatment with a PPI, including Prilosec OTC, in patients taking clopidogrel.
  Patients taking clopidogrel should consult with their healthcare provider if they are currently taking or considering taking a PPI, including Prilosec OTC.

  [January 26, 2009 – Early Communication about an Ongoing Safety Review – FDA]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *