Standaarden voor Zelfzorg 2014 nu beschikbaar

By | 07/08/2014

De 7e edititie van de ‘Standaarden voor Zelfzorg’ is uit. Openbare apotheken met zakelijke contributie ontvangen 1 exemplaar van de herziene uitgave. De Standaard Kinderziektes is nieuw in het boek opgenomen. Ook is er aandacht voor medische zelfzorghulpmiddelen en treft u wijzigingen in eerste- en tweedekeuzemiddelen na afstemming met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Standaard Kinderziektes
De Standaard Kinderziektes is ontwikkeld op verzoek uit de praktijk. De bof, kinkhoest, mazelen, rode hond, roodvonk, waterpokken, vijfde ziekte en zesde ziekte komen in de Standaard Kinderziekten aan bod. De Standaard bevat bovendien een ‘vlekjestabel’. Hiermee bekijkt u welke vlekjesziekte uw patiënt mogelijk heeft.

Ook bevat de Standaard overzichten met per ziekte informatie over verschijnselen, tijdpad, mogelijke complicaties bij onder andere bij zwangerschap en advies.

Uiteraard bevat de Standaard de relevante WHAM-vragen, informatie over verwijzen naar de huisarts en informatie over vrij verkrijgbare medicijnen tegen koorts en jeuk. De Standaard Kinderziektes is afgestemd met het RIVM en het NHG.

Medische zelfzorghulpmiddelen
Er komen steeds meer medische zelfzorghulpmiddelen op de markt. Deze middelen zijn op het oog moeilijk te onderscheiden van vrij verkrijgbare medicijnen. In de inleiding van Standaarden voor Zelfzorg leest u hoe u deze middelen herkent. De verschillende klassen en de eisen aan markttoelating komen ook aan bod. Tot slot is een aantal medische zelfzorghulpmiddelen opgenomen in de Standaarden.

Afstemming met het NHG
De eerste- en tweedekeuzemiddelen van de KNMP zijn vergeleken met de NHG-adviezen. Dit leidde in een aantal gevallen tot wijziging van de eerste- en tweedekeuzemiddelen van de KNMP. Bij bijvoorbeeld obstipatie is naast lactulose nu ook macrogol een eerstekeuzemiddel geworden.

Verder sluit de rubriek ‘Wanneer naar de huisarts verwijzen’ nu aan op Thuisarts.nl en op de publiekswebsite van het NHG. Willem Draijer, huisarts bij het NHG, heeft bovendien het boek Standaarden voor Zelfzorg gelezen en adviezen gegeven.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *