Spoedeisende hulp soms te ver

Uit een bereikbaarheidsanalyse van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat ruim 142 duizend inwoners niet binnen 45 minuten met een ambulance naar een SEH vervoerd kan worden. Dat komt neer op bijna 1 procent van de bevolking.

Deze berekening gaat uit van 67 volledig uitgeruste Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH). Wanneer ook 32 onvolledig uitgeruste SEH’s worden meegenomen in de berekening daalt het aantal inwoners dat niet binnen 45 minuten een SEH kan bereiken naar 47.000. Wanneer wordt gerekend met de 84 SEH’s die 24 uur per dag en 7 dagen per week klinische verloskunde aanbieden zijn er 56.400 inwoners die niet binnen 45 minuten een SEH kunnen bereiken.

Waddeneilanden
De meeste mensen in slecht bereikbare gebieden wonen op de Waddeneilanden of in een aantal dun bevolkte gebieden van Nederland, zoals een aantal natuurgebieden of gebieden in de grensstreken met België en Duitsland.

De analyse wijst een aantal SEH’s aan die belangrijk zijn voor de bereikbaarheid, de zogenaamde ´gevoelige ziekenhuizen´. Als deze SEH’s sluiten neemt het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten een SEH kan bereiken fors toe. Bekijk de lijst van gevoelige ziekenhuizen.

De laatste doorrekening van de bereikbaarheid van SEH’s in Nederland was in 2008. In dat onderzoek is specifiek gekeken naar de situatie in Zeeland. Later dat jaar zijn er extra ambulancestandplaatsen gekomen in Zeeland en Flevoland vanwege bereikbaarheidsproblemen.

Bron: Mednet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *