Speciale website gelanceerd over nieuwe openbare verantwoordingsplicht

By | 28/07/2021

De website www.toetredingzorgaanbieders.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is live. Daarop kunnen apothekers en andere zorgaanbieders terecht voor informatie over de openbare jaarverantwoording.

Vanaf het boekjaar 2022 zijn apothekers en andere zorgaanbieders verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen. Deze nieuwe verplichting komt voort uit de aanpassingswet van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Bezwaar

Partijen uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF, tekenden eerder bezwaar aan tegen deze nieuwe verantwoordingsplicht. Zij zien liever een uitzondering van het indienen van een openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders uit de eerstelijn.

Om lasten te verlichten, schrapte het ministerie van VWS een accountantsverklaring die nodig was bij het indienen van de jaarverantwoording.  Dat geldt enkel voor kleine zorgaanbieders met een netto-omzet onder de 12 miljoen euro. Daarmee verandert overigens niet de bestaande publicatieplicht voor BV’s, en dus van veel apotheken.

Verantwoordingsplicht

Eerder riep de Tweede Kamer demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) op om opnieuw in gesprek te gaan met de eerstelijnspartijen over deze verantwoordingsplicht. Via een motie verzochten Kamerleden de minister om te kijken naar alternatieven.

In een Kamerbrief schreef de minister geen mogelijkheden te zien om verder te tornen aan de regeling. ‘Daarmee komt namelijk een adequate verantwoording van zorggelden in het geding’, aldus de bewindspersoon.

Naar aanleiding daarvan hebben het CDA en de VVD een aantal kritische Kamervragen gesteld. Die vragen uit het parlement moeten door de demissionair minister nog worden beantwoord.

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *