Solide groei bedrijfsresultaat tweede kwartaal 2009

Belangrijke bijdrage internationale activiteiten Direct & Institutioneel.

Financiële kernpunten tweede kwartaal 2009

– Het bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsvoering* nam toe met 4%. Zowel Apotheken Nederland als Direct & Institutioneel droegen daaraan bij.
– De omzet daalde met 5% (bleef gelijk bij constante wisselkoersen). De omzet bij Direct & Institutioneel nam toe met 10%. Bij Apotheken Internationaal daalde de omzet met 22%, waarvan 16 procentpunt werd veroorzaakt door de daling van de zloty.
– Het verwachte bedrijfsresultaat 2009 ligt tussen € 105 miljoen en € 110 miljoen. Dit vervangt de eerder afgegeven omzetverwachting

Operationele kernpunten tweede kwartaal 2009

Apotheken Nederland:
– Reorganisatie op schema; implementatie van een aangescherpt businessmodel zal leiden tot nieuwe kostenreducties.
– Marketingcampagne Mediq Apotheek succesvol.
– Aanhoudende prijsdruk door preferentiebeleid.
Apotheken Internationaal:
– Herstructurering Polen op schema.
– Druk op omzet en operationeel resultaat door zwakke zloty en Poolse economie.
– Aankondiging terugtreden uit de Belgische markt voor geneesmiddelendistributie.
Direct & Institutioneel:
– Sterke autonome groei omzet, met name in Denemarken en de Verenigde Staten.
– Operationele marge gestegen ten opzichte van eerste kwartaal 2009.
– Sale & lease back-transactie in Noorwegen leidt tot boekwinst van € 5,6 miljoen.

Download pdf (258 KB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *