Smalspectrum penicilline niet meer beschikbaar: zorgelijke ontwikkeling

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) vindt het uitermate zorgwekkend dat de antibiotica Natrium-penicilline G 1.000.000 IE, Natrium-penicilline G 10.000.000 IE en Penidural niet meer leverbaar zijn.

Deze injecties nemen een belangrijke plek in bij diverse behandelrichtlijnen van artsen. Ze worden gebruikt bij de behandeling van onder andere longontsteking, syfilis en diverse infecties van de huid, spieren en pezen. In Nederland zijn geen vergelijkbare producten op de markt. Doordat deze penicillines niet meer beschikbaar zijn, zal uitgeweken worden naar breedspectrum antibiotica. Dit staat haaks op het streven om resistentie tegen antibiotica tegen te gaan.

Resistentie kan worden tegengegaan door zoveel mogelijk gebruik te maken van gerichte behandeling met smalspectrum antibiotica. Deze smalspectrum antibiotica werken alleen tegen een beperkt aantal soorten bacteriën. De breedspectrumantibiotica werken tegen veel meer soorten bacteriën.

Ook de komende jaren zullen deze producten niet geproduceerd worden. Dit komt doordat de hulpstof natriumcitraat niet meer beschikbaar is, zo heeft de firma Astellas aan het CBG laten weten.

Het CBG zoekt in overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) naar oplossingen. Als tijdelijke maatregel kunnen alternatieve producten worden geïmporteerd op artsenverklaring. Dit kan alleen via de IGZ. Daarnaast heeft het CBG een oproep aan Astellas gedaan om oplossingen te verkennen zodat deze antibiotica beschikbaar blijven voor Nederlandse patiënten.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *