Sluis van Schippers mag patiëntenzorg niet hinderen

De mogelijkheid die minister Schippers heeft om de vergoeding van nieuwe geneesmiddelen te vertragen, mag niet leiden tot negatieve gevolgen voor de patiënt.

Dat stelt Nefarma bij de komst van de zogeheten ‘sluis’, een middel dat de minister kan inzetten om de introductie van nieuwe geneesmiddelen nog even uit te stellen.

Voor patiënten is het belangrijk dat ze gebruik kunnen maken van nieuwe geneesmiddelen zodra ze zijn toegelaten door de autoriteiten die toezien op veiligheid en werkzaamheid. In de praktijk worden geneesmiddelen echter pas voorgeschreven als ook de vergoeding ervan is geregeld. De besluitvorming over de vergoeding wordt vertraagd als de minister een geneesmiddel ‘in de sluis’ plaatst omdat ze eerst met de fabrikanten overleg wil voeren over de prijsstelling van een middel. De minister mag dit volgens de Zorgverzekeringswet doen, maar Nefarma waarschuwt wel voor mogelijke ongewenste gevolgen. Een vertraging bij de toepassing van de nieuwste middelen in de dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg is ongunstig voor de patiënt. Daarnaast kan het ook nog eens kostenverhogend werken, terwijl het instrument juist de bedoeling heeft de uitgaven te verminderen. Immers, hoe langer het duurt eer een geneesmiddel wordt gebruikt, hoe korter de terugverdienperiode voor de ontwikkelaars van die nieuwe geneesmiddelen.

Nefarma deelt de opvatting van de minister dat de zorg ook in de toekomst betaalbaar moet blijven en zet zich daarom in voor een duurzame ontwikkeling van de uitgaven aan gezondheidszorg. Het hanteren van een sluis moet echter behoedzaam gebeuren, omdat de nadelen anders groter zijn dan de voordelen. Daarom vindt Nefarma dat er duidelijkheid moet bestaan wanneer het instrument wordt ingezet. De minister zou alleen moeten besluiten een middel ‘in de sluis’ te zetten als er concrete aanwijzingen zijn dat de komst van een nieuw middel een aanslag betekent op het beschikbare budget voor de zorg. Dan nog moet de vertraging van de komst van nieuwe middelen zo kort mogelijk zijn. Dat is te realiseren als leveranciers en overheid in een vroeg stadium met elkaar in overleg gaan.

Nefarma zal hierover met het ministerie van VWS in gesprek gaan, teneinde te voorkomen dat patiënten onterecht geen gebruik kunnen maken van nieuwe geneesmiddelen.

Author: Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is de brancheorganisatie van ruim veertig in Nederland gevestigde bedrijven die zich richten op geneesmiddelenontwikkeling. Deze nieuwe medicijnen geven een antwoord op ziekten die nu nog niet goed behandelbaar zijn, en stellen mensen in staat om beter te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *