SKGE kent voor het eerst claim patiënt toe

By | 26/03/2018

De Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) heeft voor het eerst een claim van een patiënt aan een apotheker deels toegekend. De claim bedroeg ruim € 16.000, waarvan de apotheker € 1.850 moet uitbetalen.

Volgens de geschillencommissie heeft de klager aannemelijk gemaakt dat hij fysieke en psychische schade heeft opgelopen door het handelen van de apotheker. Opmerkelijk is dat de commissie in haar oordeel meeneemt dat de apotheker niet adequaat heeft gereageerd op de klacht en direct doorverwees naar rechtsbijstands- en schadeverzekeraar. Zo heeft de klager, volgens het rapport van de commissie, zijn klacht herhaalde malen aan de verweerster voorgelegd en reageerde de apotheker niet inhoudelijk, steeds traag en soms pas na aanmaning.

De klager gebruikt medicatie wegens de ziekte van Parkinson. In november 2016 wilde de apotheek het generieke geneesmiddel pramipexol verstrekken. De patiënt had echter een medische-noodzaakverklaring voor het merkmiddel Sifrol met een dosering van 1,5 mg. De apotheker bestelde het geneesmiddel met de verkeerde sterkte (0,125 mg). Ook bij het afleveren is dit niet gecontroleerd.

De klager stelt dat de inname van de lage dosering ernstige gevolgen voor hem heeft gehad. Hij leed onder spierverzwakking in armen en benen, onder akinesie en verwardheid en onder verstijving van spieren in rug en nek. Ook was hij bang dat deze verschijnselen kwamen door de groei van een kwaadaardige hersentumor, die op 9 november 2017 operatief gedeeltelijk verwijderd was.

Meer informatie
– SKGE: 201748 Uitspraak Geschillencommissie Openbare Apotheken oorspr. publ. 22-01-2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *