Signalen van onnodig gebruik antibiotica in de eerste lijn

Van alle antibiotica in de gezondheidszorg wordt ongeveer 80% voorgeschreven door huisartsen en voornamelijk voor luchtweginfecties en oorontstekingen. Deze infecties hebben meestal een mild beloop en gaan vanzelf over. Er zijn signalen van onnodig gebruik van antibiotica in de eerste lijn, dit resulteert in de ontwikkeling van bacteriële resistentie, een toenemende bedreiging voor de wereldwijde volksgezondheid. Over-prescriptie van antibiotica leidt daarnaast tot medicalisering en stelt patiënten onnodig bloot aan bijwerkingen.

Antibioticavoorschriften

Kinderen bezoeken de huisarts voornamelijk voor infecties. Luchtweginfecties en oorontstekingen leiden tot de meeste antibioticavoorschriften, ondanks het beperkte effect op ziekteduur en symptomen. In tegenstelling tot het aantal onderzoeken met het doel antibioticavoorschriften voor volwassen te reduceren, zijn er nauwelijks onderzoeken om het voorschrijven van antibiotica voor kinderen in de eerste lijn te verbeteren. Huisartsen neigen soms antibiotica voor te schrijven wanneer ze zich onzeker kunnen voelen over de ziekte ernst van een kind. Daarnaast spelen de onzekerheden, overtuigingen en verwachtingen van ouders ook een belangrijke rol in de beslissing van de huisarts om antibiotica voor te schrijven.

Proefschrift

In dit proefschrift geven wij inzicht in de presentatie van en het antibioticabeleid voor infecties in de huisartsenpraktijk en bepalen wij in hoeverre antibiotica terecht worden voorgeschreven voor luchtweginfecties. Vervolgens onderzoeken wij het effect van de RAAK interventie, een online scholing voor huisartsen en informatieboekjes voor ouders, op het voorschrijven van antibiotica voor kinderen met luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk. Tenslotte evalueren wij de kosteneffectiviteit van de RAAK interventie en de ervaringen van huisartsen en ouders met de online scholing en het informatieboekje.

Promotie
– Promovendus: Anne Dekker
– Proefschrift: Rational antibiotic prescribing for children with respiratory tract infections
– Datum: 27 september 2018

Author: Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht is een researchuniversiteit, die al vele grote namen heeft voortgebracht. De zeven faculteiten bestrijken gezamenlijk het hele wetenschappelijke spectrum van onderzoek en onderwijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *