SFK steunt samenwerkingen voor beter medicijngebruik

Het farmacotherapeutisch overleg (FTO) is een overleg tussen huisartsen en apothekers waarbij zij kennis uitwisselen en afspraken maken over het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen. Begin 2021 ondersteunde de SFK 219 van zulke samenwerkingsverbanden door de gegevens van deelnemende apotheken te koppelen.

Farmacotherapeutisch overleg

Om de kwaliteit van voorschrijven te verbeteren, is het belangrijk om de zorg te kunnen afstemmen met de verschillende zorgverleners. In kleinere regionale samenwerkingsverbanden steken apothekers en huisartsen daarom regelmatig tijdens een FTO de koppen bij elkaar om te bespreken hoe zij patiënten kwalitatief zo goed mogelijk kunnen behandelen met geneesmiddelen.

Aanmelden

Wanneer de deelnemende apotheken zich bij de SFK aanmelden als samenwerkingsverband, kan de SFK de gegevens van de verschillende apotheken koppelen. Hierdoor zijn de voorschrijfgegevens van huisartsen niet versnipperd over de apotheken, maar samengevoegd in rapportages over bijvoorbeeld voorschrijfgedrag van huisartsen en indicatoren. Zo heeft het samenwerkingsverband een beter overzicht van waar verbetering mogelijk is.

Groepen en clusters

De SFK biedt twee samenwerkingsvormen: groepen en clusters. Binnen een groep zijn de leden onafhankelijke apotheken die ieder hun eigen patiëntenadministratie voeren. Dat wil zeggen dat de apotheken in hun apotheekinformatiesysteem (AIS) eigen patiëntnummers toekennen en de patiënten alleen in de eigen apotheek bekend zijn. In een groep is het daarom niet mogelijk om op patiëntniveau rapportages te bekijken.

De tweede mogelijkheid betreft een cluster met apotheken die hetzelfde patiëntenbestand delen. Patiënten hebben dan in alle betrokken apotheken hetzelfde unieke patiëntnummer, bijvoorbeeld in een maatschap. Een cluster deelt gegevens op patiëntniveau en kan dus patiëntenlijsten voor de samenwerking bekijken.

Therapeutische of ook managementinformatie

De samenwerkingsverbanden kunnen zelf bepalen welke informatie ze willen delen en hoe specifiek die informatie mag zijn: alleen totalen of ook de cijfers per apotheek, alleen therapeutische of ook managementinformatie. Alles wordt vastgelegd in de juiste samenwerkingsovereenkomst, waarbij altijd de privacy van zowel de patiënten als de apotheken wordt gewaarborgd.

Samenwerkingsverbanden

De SFK ondersteunt begin 2021 in totaal 219 samenwerkingsverbanden. Hieraan nemen 699 apotheken deel, dat is zo’n 35% van alle SFK-deelnemers. 116 van die apotheken sloten zich aan bij meerdere groepen of clusters.

In totaal staan 177 samenwerkingsverbanden als cluster geregistreerd. Een cluster bestaat gemiddeld uit drie apotheken. Het grootste cluster dat tot op patiëntniveau informatie deelt, bestaat uit zestien apotheken.

De SFK telt 42 groepen. Omdat het niet nodig is dat apotheken die samenwerken als een groep hetzelfde AIS gebruiken, zijn groepen vaak wat groter. Een groep bestaat gemiddeld uit zeven apotheken. Het grootste samenwerkingsverband dat de SFK ondersteunt, is een groep van zeventig apotheken.

Meer informatie

Bekijk hoe u een samenwerkingsverband kunt vormen met collega-apotheken om uw therapeutische- en/of ma­na­gement-informatie te delen in SFK-rapportages en SFK Select.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *