SFK brengt voorschrijven van huisartsen in beeld

De nieuwe rapportage Monitor Voorschrijven Huisartsen (MVH) geeft apothekers inzicht in het voorschrijfgedrag van hun huisartsen op de gebieden opioïden en diabetes. Naast actuele voorschrijfcijfers geeft de MVH ook de ontwikkeling door de tijd weer.

Monitor Voorschrijven Huisartsen

De Monitor Voorschrijven Huisartsen helpt apothekers en huisartsen om op een makkelijke manier inzicht te krijgen in het voorschrijfgedrag. Door middel van indicatoren kan de apotheker de voorschrijfcijfers van de eigen artsen vergelijken met landelijke gemiddelden. Ook biedt de rapportage overzichten van mogelijk suboptimaal behandelde patiënten. 

De indicatoren hebben betrekking op beleidsthema’s die de aandacht hebben van het ministerie van VWS. In eerste instantie zijn hiervan de thema’s opioïden en diabetes uitgewerkt, binnenkort komen daar medicatieveiligheid / antistolling en minderen en stoppen bij.

De indicatoren zijn gedefinieerd door het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en gebaseerd op actuele richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. De indicatoren zijn gericht op het inzichtelijk maken van de voorschrijfkwaliteit van een arts of FTO-groep en het identificeren van verbeterpunten voor de praktijk, zoals in voorschrijfgedrag, input voor het FTO en uitvoeren van patiëntgerichte interventies. De landelijke benchmark kan helpen om te zien hoe collega’s gemiddeld scoren.

Verschil maken

Niet alle indicatoren lenen zich voor spiegeling aan landelijke gemiddelden. Als een indicator betrekking heeft op te kleine patiëntaantallen, kan één patiënt het verschil maken of de huisarts(engroep) hoort bij de beter of slechter scorende huisartsen. Evengoed kan het bij zo’n indicator zinvol zijn dat apotheker en huisarts de patiënten nalopen die niet volgens de richtlijnen worden behandeld. 

De apotheker kan met de MVH, naast inzage in de meest actuele stand van zaken, ook de ontwikkeling van de voorschrijfindicatoren door de tijd volgen. In een historische grafiek kan hij per thema aan de hand van meerdere lijnen de scores van de verschillende indicatoren over zes meetperiodes zien. Ook deze uitkomsten kan hij desgewenst spiegelen aan landelijke benchmarkgegevens van alle huisartsen.

Grafiek toont voorschrijven huisartsen per indicator door de tijd

Grafiek toont voorschrijven huisartsen per indicator door de tijd
Grafische weergave ontwikkeling voorschrijfindicatoren van het thema diabetes (fictieve data).

De Monitor Voorschrijven Huisartsen is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik en is kosteloos beschikbaar voor alle SFK-deelnemers.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *