Service Apothekers leveren UVIT-verzekerden extra farmaceutische zorg

De deelnemende Service Apotheken in Nederland gaan patiënten die verzekerd zijn bij Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) met ingang van 1 januari 2010 extra farmaceutische zorg verlenen. Doel hiervan is een aanvullende bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van deze patiënten, door de medicatie optimaal af te stemmen op de individuele situatie.

Hiertoe hebben de Service Apotheek organisatie en UVIT onlangs een facilitaire overeenkomst gesloten die voorgelegd zal gaan worden aan alle individuele Service Apothekers. Service Apotheken gaan UVIT-verzekerden aanvullende farmaceutische zorg verlenen op het gebied van polyfarmacie, ontslagmedicatie en nierfunctie. Voor dit doel heeft Service Apotheek een uniek patiëntregistratiesysteem ontwikkeld, waarmee de geleverde farmaceutische zorg aantoonbaar en geborgd is.

Algemeen directeur Piet Feskens van Service Apotheek Nederland spreekt van een unieke samenwerking tussen de individuele Service Apotheker en een zorgverzekeraar. “Deze afspraak voegt structureel waarde toe aan de rol van de apotheker in de zorgketen. Hiermee worden patiënten beter betrokken in het zorgproces en zal de samenwerking en afstemming tussen zorgverleners aanzienlijk verbeteren. Dit voldeed volledig aan de wensen van UVIT om haar verzekerden optimale farmaceutische zorg te bieden”.

Jan Broeren, coördinator Farmacie bij UVIT, onderschrijft dat. “Service Apotheken hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt door de meerwaarde van hun aanvullende dienstverlening inzichtelijk te maken. Daar zijn ze in Nederland de markt ver mee vooruit. Wij zijn bijzonder te spreken over deze samenwerking, omdat wij onze verzekerden nu kunnen garanderen dat ze bij de Service Apotheker aantoonbaar beter geholpen worden.”

Polyfarmacie
Medicatiereview is de periodieke beoordeling van de complete farmacotherapie van een patiënt die meerdere geneesmiddelen gebruikt. In tegenstelling tot reguliere medicatiebewaking, waarbij de apotheker alleen kijkt naar op dat moment afgeleverde geneesmiddelen, worden bij medicatiereview alle facetten van de therapie beoordeeld. Dit gebeurt in samenwerking met arts en patiënt, om het effect van de geneesmiddelen te optimaliseren en verspilling van geneesmiddelen te verminderen.

Ontslagmedicatie
Met de module ontslagmedicatie gaan de Service Apotheken geneesmiddelen afstemmen op de thuissituatie van de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis. Doel is optimale therapietrouw, zodat de kans op heropname verkleint.

Nierfunctie
Daarnaast wordt proactief, in samenspraak met de (huis)arts, onder andere de nierfunctie schriftelijk doorgegeven aan de apotheker waardoor controle kan plaatsvinden op de voorgeschreven geneesmiddelen. Dit bevordert de medicatiebewaking.

Voor de registratie van deze extra farmaceutische zorg die Service Apotheken gaan leveren is een speciale geautomatiseerde werkwijze ontwikkeld waardoor o.a. interventies vastgelegd en aantoonbaar kunnen worden gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *