Semap blijft op de markt

Het CBG heeft met instemming kennis genomen van de toezegging van de firma Janssen-Cilag om het geneesmiddel Semap (penfluridol) beschikbaar te houden voor de Nederlandse patiënt.

Het CBG heeft zich met alle betrokken partijen ingespannen om Semap voor de Nederlandse patiënt te behouden. Voor het CBG is van doorslaggevende betekenis in deze zaak dat behandelaars hebben aangeven dat er geen volwaardige, al dan niet generieke, alternatieven op de markt zijn. Daarnaast vinden behandelaars dat er klinische behoefte is aan penfluridol voor een kwetsbare groep patiënten.

Nadat de handelsvergunninghouder Janssen-Cilag dit voorjaar bekend maakte de productie van penfluridol te gaan beëindigen, zijn vanuit verschillende partijen verontruste reacties gehoord. Penfluridol is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van chronische of recidiverende psychosen. Het is het enige antipsychoticum dat als tablet slechts één keer per week hoeft te worden ingenomen. Het wordt in Nederland daarom vooral gebruikt door patiënten met psychosen die zorg mijden, waarbij het risico van therapie-ontrouw relatief hoog is, en die een geneesmiddel per injectie weigeren.

Het CBG deelde de zorg van psychiaters, (ziekenhuis)apothekers en patiënten. Daarom is het CBG direct in overleg getreden met de firma Janssen-Cilag over mogelijkheden om Semap voor bovengenoemde kwetsbare patiëntgroep te behouden. Dit is nu ook gerealiseerd.

Meer informatie over welke rol het CBG kan spelen bij het beschikbaar houden van een geneesmiddel voor de patiënt, vindt u onder Geneesmiddelen voor Mensen > Geneesmiddelen > Wat kan het CBG doen als een geneesmiddel van de markt wordt gehaald?

One thought on “Semap blijft op de markt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *