Secundaire preventie met statinen

Er bestaat nog steeds discussie over de effectiviteit van de statinen bij de secundaire preventie van hart- en vaatziekten. Sceptici wijzen naar het ontbreken van een bewezen causale relatie tussen de hoogte van het cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziekten. Eerder schreef het Ge-Bu over het nut van cholesterolverlaging bij familiaire hypercholesterolemie en na een TIA.

In het huidige artikel wordt teruggegaan naar de basis uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Indertijd is een aantal grote gerandomiseerde onderzoeken uitgevoerd waarin de effectiviteit van de statinen bij secundaire preventie na een acuut coronair syndroom ten opzichte van placebo werd onderzocht.

Zijn er redenen om de huidige plaats van de statinen bij de secundaire preventie van myocardinfarct te herzien?

Ge-Bu Plaatsbepaling

Wat is het standpunt van het Ge-Bu?

•   In twee van de drie grote en langer durende placebogecontroleerde studies naar de effectiviteit van simvastatine en pravastatine was de cardiale mortaliteit significant lager in de statinegroep dan in de placebogroep

•   Alle drie deze onderzoeken vinden een statistisch significant verschil met betrekking tot de vermindering van het aantal coronaire gebeurtenissen ten opzichte van placebo.

•   De toepassing van statinen bij secundaire preventie na myocardinfarct is op grond van deze onderzoeken gerechtvaardigd.

Lees het volledige artikel

Author: Geneesmiddelenbulletin

Het Geneesmiddelenbulletin stelt zich ten doel rationele farmacotherapie te bevorderen. Daartoe verstrekt zij onafhankelijke en objectieve informatie over geneesmiddelen aan allen die deze voorschrijven, afleveren of gebruiken. De belangrijkste activiteit betreft het periodiek uitgeven van het Geneesmiddelenbulletin. De inhoud komt tot stand in samenspraak met deskundigen in het veld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *