Schrijnende situaties door onjuist inschatten zorgbehoefte

Het Prinses Beatrix Fonds is geschokt door de schrijnende situaties bij patiënten met een spierziekte of bewegingsstoornis die ontstaan zijn doordat niet goed wordt ingeschat welke mate van zorg zij nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de organisatie die vaststelt hoeveel uur en op welk soort zorg patiënten recht hebben. In 2009 is bij veel mensen het aantal uur zorg dat wordt toegekend sterk afgenomen. De indicatie vindt bij velen slechts plaats op basis van telefonisch contact en het CIZ heeft te weinig kennis over bepaalde ziektebeelden. Door meerdere patiënten is een bezwaarprocedure aangespannen tegen het CIZ.

Kenmerkend voor de achterban van het Prinses Beatrix Fonds is dat de patiënten een chronische en progressieve ziekte hebben met bewegingsbeperkingen. Dit betekent dat ze steeds meer klachten krijgen en afhankelijker worden van zorg. Daarnaast kunnen de symptomen per dag verschillen en gaan patiënten in korte tijd achteruit. Om een goede indicatie te kunnen stellen is kennis van deze ziektebeelden en de gevolgen hiervan noodzakelijk. Juist hier gaat het mis!

Drie verhalen uit de actuele praktijk:
Voor de ziekte ALS, een zeer ernstige spierziekte met korte levensverwachting is vanuit het CIZ de toekenning van intensieve thuiszorg maximaal twee keer 6 maanden. Het star vasthouden aan deze procedure door het CIZ betekent voor een vrouw met ALS dat zij op dit moment geen intensieve zorg meer krijgt. Om toch thuis te kunnen blijven betaalt deze vrouw € 2.400,- per week voor de noodzakelijke aanvullende thuiszorg!

Ouders van een kind met een intensieve zorgbehoefte krijgen onverwacht te maken met een grove inperking (soms tot halvering!) van het toegekende zorgbudget. Consequenties zijn onder meer dat er minder verpleegkundige hulp wordt geboden en er nauwelijks geld meer is voor professionele logeeropvang, waardoor ouders er aan onderdoor gaan.

Patiënten met de ziekte van Huntington hebben een erfelijke ziekte waarbij de hersencellen langzaam afbreken. Daardoor krijgen ze steeds meer beperkingen, zowel bij het bewegen als achteruitgang van het verstandelijk vermogen. Thuis blijven wonen is onmogelijk. Doordat het CIZ te laag indiceert is er onvoldoende geld voor verpleeghuizen om gespecialiseerde zorg te kunnen geven.

Bij alle klachten valt op dat veel indicaties telefonisch worden afgehandeld door het CIZ en er onvoldoende kennis is van de ziektebeelden, het verloop en de symptomen. Het gevolg is dat familie en mantelzorg overbelast raakt en wel moet kiezen voor opname in een verpleeghuis of instelling.

Het Prinses Beatrix Fonds is geschokt door de schrijnende ervaringen bij zijn achterban en zal de situatie met betrokken patiëntenorganisaties verder onderzoeken en aan de kaak stellen. Op maandag 15 juni heeft het Prinses Beatrix Fonds alle Kamerleden van de commissie Volksgezondheid geïnformeerd over deze schrijnende toestand. Het Prinses Beatrix Fonds vindt dat dit niet kan en mag voortduren!

One thought on “Schrijnende situaties door onjuist inschatten zorgbehoefte

 1. Maaike Schoenmakers

  Beste heer, mevrouw,

  Allereerst zal ik me voorstellen. Ik ben een hulpverlener uit de zorg en werk als externe kracht voor het CIZ.

  Naar mijn inziens wordt de zaak vanuit een verkeerd oogpunt bekeken.
  Er wordt geindiceerd op zorgbehoefte. Op basis van de zorgbehoefte wordt gekeken welke zorg nodig is. Soms kan de zorgbehoefte zo groot worden, dat de zorg die in losse functies gegeven wordt maximaal is. Een opname in een verpleeg/verzorgingstehuis is dan voorliggend. Mensen hebben de keus om niet op genomen te worden, maar dan zullen ze het moeten doen met de maximale zorg die in losse functies toegekend wordt.
  Wat het CIZ mag indiceren en tot aan welke klasse, staat echter een beschreven in de indicatiewijzer. DE regelgeving en beleidsregels voor deze indicatiewijzer, en dus ook het indiceren, is wettelijk vastgelegd door de overheid!
  Het CIZ is het uitvoerende orgaan van de opgelegde regels door de overheid. Wij bedenken zelf niets, het Kabinet beslist over welke zorg geboden mag worden in welke situatie!

  Als CIZ medewerker moet je je aan die regels houden, en altijd kunnen verantwoorden waarom je bepaalde functies indiceerd!

  De media belicht het CIZ als een organisatie die bezuinigd. Maar het is de overheid die bezuinigd!
  Zij scherpen de regelgeving aan. ALs de overheid meer financiering toekend aan het CIZ is er mogelijkheid om meer personeel aan te nemen, zodat de grote hoeveelheid aanvragen voor zorg ook kwalitatief beter in beschouwing kunnen worden genomen middels een huisbezoek! Ik ben het in dit artikel eens met dat er beter geindiceerd kan worden middels een huisbezoek. Maar dan moet het CIZ wel die mogelijkheid krijgen, en dat bepaald de overheid middels zijn manier van financieren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *