Schrappen indicatiecodes niet in afstemming met KNMP

By | 23/01/2017

Op de website van Het Roer Gaat Om wordt beweerd dat de indicatiecodes ‘Stoornis urinewegen’ (B1a – B1c) en ‘Stoornis in het metabolisme/dieetpreparaten’ (B3a – B3e) in afstemming met de KNMP zijn geschrapt. Dit is niet het geval. Ook is onduidelijk wat de wijziging voor apothekers betekent.

De KNMP heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) haar ongenoegen geuit over de gang van zaken en gevraagd om opheldering.

Met de indicatiecodes op recepten beoordelen apothekers of de patiënt het geneesmiddel vergoed krijgt. Dit is contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars. Bij onduidelijkheid over de vergoeding moet de patiënt het geneesmiddel contant afrekenen.

De KNMP heeft ZN en LHV gevraagd of het vervallen van de codes voor huisartsen betekent dat apothekers deze ook niet meer hoeven te gebruiken bij hun verantwoording aan zorgverzekeraars. Ook verzoekt de apothekersvereniging de partijen mee te denken over het ophelderen van de onduidelijkheden over de vergoeding van incontinentiemiddelen en dieetpreparaten. De KNMP gaat over afspraken die apothekers betreffen graag zo snel mogelijk om tafel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *