Schippers: ‘Hoger tarief vergoeden bij import vanwege tijdelijk tekort’

By | 03/11/2015

Zorgverzekeraars moeten een hoger tarief vergoeden als het noodzakelijk is geneesmiddelen uit het buitenland te importeren vanwege een tijdelijk tekort. Dit schrijft minister Schippers (VWS) op 29 oktober 2015 aan de Tweede Kamer in reactie op Kamervragen van Bruins Slot (CDA) over de afnemende beschikbaarheid van smalspectrum antibiotica.

De minister schrijft verder dat “het vinden van oplossingen voor een geneesmiddeltekort en het geven van informatie aan patiënten behoort tot de zorgtaak van apothekers. Echter, buitensporige verhoging van de werklast van de apothekers door het ontstaan van geneesmiddelentekorten mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de overige dienstverlening van de apothekers.”

Schippers is van mening dat “zorgverzekeraars oog dienen te hebben voor de gevolgen van tekorten voor de apothekers en niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit van zorg dienen in te kopen, en daar dus ook een adequate financiële vergoeding voor moeten geven”.

KNMP-directeur Léon Tinke zegt in reactie dat de minister in haar Kamerbrief niet ingaat op de extra inspanningen die apothekers moeten leveren bij import uit het buitenland: “Het is voor de apotheker zeer ingewikkeld om, nadat eerst een artsenverklaring is verkregen, bij de afzonderlijke verzekeraar overeenstemming te verkrijgen over de vergoeding. Dat is nog eens extra bovenop de inspanningen om het middel beschikbaar te krijgen met een onzekere uitkomst. De KNMP heeft bij VWS gepleit voor een calamiteitenprocedure bij tekorten die ertoe leiden dat middelen uit het buitenland moeten worden betrokken. In de vorm van een tijdelijke vrijwaring ten aanzien van de artsenverklaring en een heldere vergoeding, waarover een apotheker dan niet met afzonderlijke verzekeraars hoeft te onderhandelen. Hierover gaat de KNMP met VWS, IGZ en CBG het gesprek aan.”

Meer informatie
Beantwoording Kamervragen over smalspectrum antibiotica

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *