Schippers: ‘Gesprek is verplicht bij de eerste uitgifte’

By | 30/03/2015

“Apothekers zijn verplicht het begeleidingsgesprek eerste uitgifte te voeren. Anders mogen ze het geneesmiddel niet meegeven.” Dat zei VWS-minister Edith Schippers tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid woensdag in de Tweede Kamer.

Minister Schippers reageerde op het oordeel van de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen die een cliënt in het gelijk stelde die weigerde € 6 te betalen voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel.

De minister vindt dat apothekers en zorgverzekeraars om tafel moeten om te overleggen over de voorlichting over het begeleidingsgesprek, maar ze is duidelijk over de noodzaak ervan. Hoe dit zich verhoudt tot het eigen risico van de patiënt, laat de minister voor de zomer weten in een brief aan de Tweede Kamer. Zij combineert dit met haar antwoord op de eerder ingediende motie van GroenLinks om te onderzoeken welke zorgtaken van apothekers mogelijk uitgesloten kunnen worden van het eigen risico.

Aantal bereidingen uitgesloten van vergoeding
Wie bepaalt wat wordt vergoed? Dat vroeg PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk tijdens het Algemeen Overleg in reactie op de publiciteit over doorgeleverde bereidingen die deze maand onverwachts werden uitgesloten van vergoeding. De PvdA opteerde ervoor dat het Zorginstituut Nederland deze taak op zich zou nemen. Daarmee zouden alle zorgverzekeraars eenzelfde basispakket bieden, anders dan wanneer zij individueel mogen bepalen welke bereidingen zij wel en welke ze niet vergoeden. Het laatste geeft een ongelijke situatie voor patiënten. Onwenselijk, vond Van Dijk. De fracties van CDA, GroenLinks, SP en PVV sloten zich hierbij aan.

De minister dacht hier duidelijk anders over. Zij gaf aan niet te willen investeren in capaciteitsuitbreiding van het Zorginstituut Nederland en de taak bij de zorgverzekeraars te willen laten. Wel was Schippers het eens met alle partijen dat de communicatie hierover slecht was verlopen. Voor nadere afspraken hierover verwees zij naar het Bestuurlijk Overleg, waar betrokken partijen dit onderling moeten regelen.

Ongelijkheid voor patiënten in ziekenhuizen
Veel aandacht was er voor de recente berichtgeving vanuit het Academisch Medisch Centrum over dure geneesmiddelen die de patiënt niet bereiken omdat de ziekenhuizen ze niet kunnen betalen. Dat leidt tot ongelijkheid voor patiënten, omdat het beleid per ziekenhuis verschilt.

Postcodegeneeskunde
Toch was er geen sprake van ‘postcodegeneeskunde’, aldus de minister. “Als een ziekenhuis behandelt, hoort daar alles bij, dus ook de medicatie. Ziekenhuizen móéten de medicatie dus verstrekken”, aldus de minister. Zij riep de farmaceutische industrie op om “een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg en de betaalbaarheid ervan”.

SP-Kamerlid Van Gerven vroeg een Verslag Algemeen Overleg (VAO) aan. Naar verwachting zullen PvdA en SP daar binnenkort een motie indienen, evenals GroenLinks. De laatste partij met als strekking: het tegengaan van onverwachte vergoedingswijzigingen tijdens het polisjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *