Sarcoïdosevereniging krijgt advies over Mexicaanse griep

De Mexicaanse griep verloopt minstens zo erg als een wintergriep en is goed overdraagbaar. Gezonde mensen vragen zich af of ze iets moeten doen, maar vooral patiënten vragen zich af of ze zich moeten laten vaccineren. Dit betreft ook patiënten met sarcoïdose. Dit is een ontstekingsziekte waarvan de oorzaak niet bekend is, en waarbij vrijwel alle organen betrokken kunnen zijn maar meestal longen en lymfklieren, gewrichten, huid en ogen. De ziekte kan zowel een acuut als een chronisch beloop hebben.

Een medisch team van het Erasmus Medisch Centrum heeft op 21 juli 2009 een eerste advies uitgebracht voor de sarcoïdosepatiënten en is van plan om de vaccinatierespons tegen de Mexicaanse griep bij sarcoïdosepatienten beter in kaart te brengen zodra een vaccin beschikbaar is in Nederland.

In het eerste advies geven de teamleden een overzicht van de huidige ontwikkelingen zoals therapie met de anti-virale middelen Tamiflu en Relenza. Deze zorgen ervoor dat er minder virusdeeltjes worden verspreid; tevens verkort het de lengte van de ziekteduur. Het team verwacht dat sarcoïdosepatiënten met longlijden een verhoogde kans hebben op problemen bij de Mexicaanse griep hebben. Tevens wordt een deel van de patiënten behandeld met afweeronderdrukkende middelen zoals Prednison, waardoor de weerstand tegen infecties is afgenomen. Het medische team raadt preventief gebruik van antivirale middelen af. Wel krijgen de sarcoïdosepatiënten het advies om zich te laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep, zodra het vaccin beschikbaar is. Bij verschijnselen van de Mexicaanse griep zoals luchtweginfecties, koorts, spierpijn en hoofdpijn wordt geadviseerd om direct contact op te nemen met de huisarts voor diagnostiek en behandeling.

Sarcoidose komt voor bij zo’n 20.000 personen in Nederland. De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) met meer dan 2.400 leden heeft als doelstelling: de bevordering van onderzoek naar sarcoïdose, het informeren van patiënten en het bevorderen van lotgenotencontact tussen de patiënten; het bevorderen van kennis over de verschijnselen en klachten van de sarcoïdosepatiënt via voorlichting en informatie aan huisartsen, specialisten en deskundigen van allerlei andere disciplines.

Het volledige advies is beschikbaar op de site van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland: www.sarcoidose.nl. Informatie over de vereniging kan worden ingewonnen op dinsdag en vrijdag van 9 – 11 uur op telefoonnummer 020 4443204 of via e-mail: info@sarcoidose.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *