Santeon optimaliseert toepassing van dure geneesmiddelen

By | 08/01/2015

“Santeon gaat de balans tussen behandelresultaat en kosten van biologicals verbeteren. Dat doen we door te waarborgen dat de juiste patiënt het juiste middel krijgt voorgeschreven met de optimale behandelduur en door het vastleggen van het behandeleffect,” aldus Hans Feenstra portefeuillehouder Farmacie bij Santeon en voorzitter raad van bestuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Biologicals, waaronder TNF-remmers, zijn dure geneesmiddelen bestaande uit specifieke natuurlijke eiwitten. Deze worden veel voorgeschreven voor patiënten met reumatische ziekten, chronische darmontstekingen en huidziekten. De verbeterde werkwijzen worden vanaf 1 januari 2015 gebruikt in de zes Santeon ziekenhuizen.

De Santeon richtlijnen zijn met medisch specialisten en ziekenhuisapothekers uit de ziekenhuizen per indicatie vastgesteld. Feenstra: “De geneesmiddelen worden gekozen op basis van twee criteria. Allereerst is gekeken naar de landelijke richtlijnen en de wetenschappelijke literatuur hierover. Vervolgens wordt het meest doelmatige geneesmiddel gekozen, voor zover er ten opzichte van andere middelen geen klinisch relevante verschillen zijn of patiëntkenmerken die het gebruik van het middel in de weg staan. De uitvoerbaarheid van de richtlijnen is ook onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een voorschrijfrichtlijn en een transparant zorgpad per aandoening.”

Hiernaast is gekeken of het behandeleffect nog verder verbeterd kan worden door aanvullende initiatieven die therapietrouw bevorderen, zoals telefonische herinneringen en inzage van de patiënt in het eigen dossier. Verder investeren de ziekenhuizen in monitoring, dosisaanpassing en kansrijke start-stop criteria. Hierdoor wordt het mogelijk om periodiek de medicatie aan te passen dan wel te onderbreken, met behoud van de effectiviteit van de behandeling. Zo wordt optimale farmacotherapie bereikt.

De Santeon ziekenhuizen, samen goed voor ruim 10% van de Nederlandse ziekenhuiszorg, gaan het optimaal toepassen van TNF-remmers monitoren, zodat de richtlijn en het zorgpad indien nodig bijgesteld kunnen worden. Ze gaan dit project aan om de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid te verbeteren voor de patiënten die deze dure geneesmiddelen nodig hebben. Essentieel is dat de ziekenhuizen geneesmiddelgegevens zoals uit de Santeon Farmadatabase kunnen combineren met klinische gegevens uit de registers DREAM-RA en IBDREAM.

Author: Santeon

Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, om open samenwerking tussen de zes Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *