Santeon en CBG wisselen informatie uit over voorschrijven medicijnen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Santeon wisselen het komend jaar anonieme gegevens uit over het voorschrijven van medicijnen in topklinische ziekenhuizen.

Santeon verzamelt deze informatie voor de zeven Santeonziekenhuizen en die kan voor het CBG in een aantal gevallen waardevolle kennis opleveren over het gebruik en de ervaringen in de praktijk. De informatie kan bijvoorbeeld belangrijk zijn bij het vinden van andere mogelijkheden als een medicijntekort dreigt.

Santeon is een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen dat als doel heeft de medische zorg te verbeteren door voortdurende vernieuwing. Hiervoor heeft Santeon onder meer de Farmadatabase ingericht met daarin alle medicijnverstrekkingen in de aangesloten ziekenhuizen. Met deze database willen de ziekenhuizen ervoor zorgen dat medicijnen efficiënter worden gebruikt.

Beoordeling geneesmiddelen
Het CBG wil bij de beoordeling van geneesmiddelen in sommige gevallen graag meer informatie hebben dan alleen het dossier of (gebruiks)gegevens die de fabrikant heeft aangeleverd. In de Santeonziekenhuizen wordt ongeveer 13 procent van de Nederlandse patiënten behandeld. Door deze grote aantallen patiënten kan Santeon betrouwbare en valide uitspraken doen over gebruik en belang van de medicijnen in deze ziekenhuizen. Deze informatie kan het CBG gebruiken bij het beoordelen en bewaken van geneesmiddelen.

Door de informatie-uitwisseling kan Santeon (dreigende) problemen met medicijnen eerder in kaart brengen en de gevolgen hiervan mogelijk verminderen.

Uitwisseling van informatie
De informatie die wordt uitgewisseld is beperkt. Het CBG moet precies laten weten welke informatie het nodig heeft en krijgt de gegevens pas na een interne beoordeling door Santeon. Santeon verstrekt aan het CBG alleen samengevoegde anonieme gegevens. Het is dus niet te achterhalen bij welke patiënten de gegevens horen.

Author: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordeelt en bewaakt de werkzaamheid, risico's en kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Ook beoordeelt het CBG de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen voor de mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *