Sanofi-aventis staat achter de veiligheid van Lantus®

Sanofi-aventis (EURONEXT: SAN and NYSE: SNY) heeft kennis genomen van retrospectieve gegevens uit vier patiëntenregistraties. Deze gegevens tonen duidelijk aan dat er geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden over een mogelijk oorzakelijk verband tussen het gebruik van Lantus® (insuline glargine) en het optreden van maligniteiten, zoals de auteurs van de registraties benadrukken.

Klinische studies, die de gouden standaard zijn voor bewijsvoering, laten geen verband zien tussen het gebruik van insuline glargine en kanker.

“Op basis van uitgebreide klinische studies met meer dan 70.000 patiënten en de ervaring na registratie (24 miljoen patiëntjaren), staat sanofi-aventis achter de veiligheid van Lantus®,” aldus Jean-Pierre Lehner, M.D., Chief Medical Officer. “De patiëntenregistraties leveren geen eenduidige conclusies.”

De veiligheid van patiënten staat voorop voor sanofi-aventis. De firma zal, in nauwe samenwerking met de registratie-autoriteiten en de wetenschappelijke experts, de intensieve monitoring van de veiligheid van Lantus® voortzetten.

Over diabetes
Diabetes is een chronisch, veelvoorkomend ziektebeeld waarbij het lichaam geen of onvoldoende insuline produceert. Insuline is het hormoon dat nodig is voor het transport van glucose (suiker) vanuit het bloed naar de lichaamscellen ten behoeve van de energievoorziening.

Meer dan 230 miljoen mensen wereldwijd leven met de ziekte en dit aantal zal naar verwachting binnen 20 jaar naar 350 miljoen stijgen. Geschat wordt dat bijna 24 miljoen Amerikanen diabetes hebben, dit is inclusief een geschat aantal van 5,7 miljoen mensen waarbij de ziekte nog niet is gediagnosticeerd. Tegelijkertijd bereiken ongeveer 40 percent van de patiënten, waarbij de ziekte is vastgesteld, niet of onvoldoende de streefwaarde van bloedsuikerspiegel HbA1c <7, zoals aanbevolen door de American Diabetes Association. De HbA1c test meet de gemiddelde bloedglucosewaarde over de laatste twee tot drie maanden. Over sanofi-aventis
Sanofi-aventis, een vooraanstaand wereldwijd farmaceutisch bedrijf ontdekt, ontwikkelt en distribueert therapeutische oplossingen om het leven en welzijn van mensen te verbeteren. Sanofi-aventis is beursgenoteerd in Parijs (EURONEXT: SAN) en in New York (NYSE: SNY).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *