Samen voor betere en veilige farmaceutische zorg

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Intrakoop, de grootste inkoopcoöperatie voor de zorg, en gaan samenwerken om de farmaceutische cliëntenzorg in met name de caresector veiliger en beter te maken. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, en Ruud Coolen van Brakel, bestuurder van het IVM, hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, en Ruud Coolen van Brakel, bestuurder van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, en Ruud Coolen van Brakel, bestuurder van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik.

Veel zorginstellingen in de care beschikken niet over een eigen apotheek. Deze instellingen kunnen vaak nog veel verbeteren in hun medicatieproces en de zorgkwaliteit verhogen. Helaas gaat het nu bij het proces rond het verstrekken van medicijnen nog te vaak mis. Niet voor niets besteedt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2015 extra aandacht aan veilig medicijngebruik. Intrakoop en IVM spelen met de samenwerking in op de vraag van zorginstellingen naar ondersteuning, advies en het begeleiden van contracttrajecten rond farmaceutische zorg.

Goede en veilige farmaceutische zorg is voor patiënten van groot belang. Verkeerd medicijngebruik zorgt jaarlijks voor circa 40.000 ziekenhuisopnames en ruim 5 procent van de patiënten die zich meldt bij de Spoedeisende Hulp. Geschat wordt dat ongeveer de helft hiervan, 19.000 opnames, voorkomen had kunnen worden.

Door de toename van het aantal ouderen en de ontwikkelingen in de langdurige zorg, blijft medicatieveiligheid de komende jaren van essentieel belang. Recent heeft de IGZ dan ook aangekondigd zich in 2015 in alle domeinen van de gezondheidszorg te richten op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven, zoals duidelijkheid voor de patiënt over regie en verantwoordelijkheid, het actueel medicatieoverzicht, de medicatiebeoordeling en de elektronische medicatiebewaking. De inspectie maakt deze keuze, omdat er nog steeds teveel onnodige medicatiefouten worden gemaakt bij het voorschrijven en deze fouten doorwerken in de hele keten.

Patiëntenbelang
De samenwerking tussen Intrakoop en het IVM heeft als doel de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verbeteren, te beginnen in de caresector. Bijvoorbeeld als het gaat om zorginstellingen zonder apotheek die deze zorg moeten inkopen. Daarbij gaat het volgens de twee samenwerkingspartners niet alleen om het efficiënt inkopen van medicijnen, maar om het hele proces rond geneesmiddelen.

“Natuurlijk spelen kosten een rol en kijken we bij contracten naar efficiënte besteding van de zorgeuro, maar de meerwaarde van onze samenwerking met het IVM zit vooral in de continuïteit”, legt Intrakoop-bestuurder Frank Kaptein uit. “Goede samenwerking tussen zorgorganisaties en apotheek is cruciaal voor het realiseren van betere farmaceutische zorg tegen minder kosten. En dat begint pas na het afsluiten van het contract. We hebben hiervoor een kwaliteitsmanagementprogramma ontwikkeld dat zich richt op de continue verbetering van de relatie tussen apotheek en zorginstelling.”

Non-profit
Intrakoop en het IVM vullen elkaar aan in de kennis en expertise die zij zorginstellingen bieden op het gebied van farmaceutische cliëntenzorg. Intrakoop adviseert en begeleidt zorginstellingen bij het selecteren van de juiste farmaceutische leverancier. Van het maken van goede afspraken tot en met het coachen van de samenwerking tijdens de hele looptijd van het contract.

Het IVM biedt zorginstellingen onafhankelijke farmaceutisch inhoudelijke expertise en capaciteit. IVM-bestuurder Ruud Coolen van Brakel: “De affiniteit en kennis van het IVM liggen meer op het gebied van de farmaceutische inhoudelijke kant en minder op de procedurele kant. Bij Intrakoop is dat precies andersom. Als non-profit organisaties werken we beide vanuit hetzelfde maatschappelijk belang: bijdragen aan doelmatige en veilige farmaceutische zorg in het belang van patiënten.”

Author: Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik heeft een breed pakket van producten en diensten voor zorginstellingen, zorgverleners, zorgverzekeraars en bedrijven, overheden, patiënten-, belangen-, en beroepsorganisaties. Producten en diensten waarmee we onze missie proberen te volbrengen: zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *