Rol voor apothekers in verbetering zorg osteoporosepatiënten

By | 14/09/2020

Apothekers spelen een rol in de verbetering van de osteoporosezorg. Dat blijkt uit het rapport ‘Verbetersignalement Osteoporose’ van het Zorginstituut Nederland. Eerder stelde het Zorginstituut met partijen in de zorg vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met osteoporose.

Therapie ontrouw

Meer dan de helft van de osteoporosepatiënten stopt voortijdig met botsparende medicatie. Daarom is vooral het informeren en begeleiden van patiënten en het signaleren van therapie-ontrouw door apothekers belangrijk.

Ook kunnen apothekers in samenwerking met artsen het voorschrijven van botsparende medicatie aan patiënten die langdurig hoge doseringen glucocorticoïd gebruiken verbeteren.

Levenskwaliteit 

Bij 1 op de 3 Nederlanders boven de 50 jaar die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen, is osteoporose de onderliggende oorzaak. Deze chronische aandoening kan de levenskwaliteit flink aantasten.

In het rapport staan verbeterafspraken om osteoporose eerder op te sporen en gepaste zorg te bieden, zodat de negatieve effecten van de ziekte zich minder snel en ernstig manifesteren.

Het rapport is opgesteld in nauw overleg en afstemming met 13 wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners, de Osteoporose Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland.

Meer informatie

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *