Rol apotheker beschreven in D66-wetsvoorstel ‘Voltooid Leven’

By | 14/08/2020

In het D66-wetsvoorstel Voltooid Leven is een rol van apothekers beschreven. Dat blijkt uit het ingediende wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra die woordvoerder medische ethiek is.

Met het wetsvoorstel wil D66 bewerkstelligen dat mensen van 75 jaar en ouder op een zelfgekozen moment hun leven met hulp kunnen beëindigen, terwijl er geen sprake is van uitzichtloos lijden met een medische grondslag.

Autonomie van de apotheker

Eerder heeft de KNMP het belang van de eigenstandige bevoegdheid en dus de professionele autonomie van de apotheker bij D66 onder de aandacht gebracht. Het bereiden, leveren en voorlichting geven over de benodigde middelen voor een vrijwillig levenseinde valt namelijk buiten ‘normaal’ farmaceutisch handelen.

KNMP standpunt

De KNMP stelt zich op het standpunt dat elke individuele apotheker de keuze moet hebben om wel of niet mee te werken aan het verzoek van de aanvrager. Hierin moet ruimte kunnen zijn om op grond van de eigen levensovertuiging de middelen tot zelfdoding niet te verstrekken. 

Levenseindebegeleider

In het wetsvoorstel speelt de levenseindebegeleider een prominente rol. De rol van de apotheker beperkt zich in het wetsvoorstel tot het verstrekken van de middelen tot zelfdoding aan de levenseindebegeleider. Voorts wordt de apotheker niet in de strafuitsluitingsgrond genoemd. Het wetsvoorstel loopt op dit punt synchroon met de huidige euthanasiewetgeving. Het KNMP-bestuur heeft de SIG Ethiek en Filosofie van Farmacie gevraagd zich over het wetsvoorstel te buigen.

Wetsvoorstel

Author: KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en behartigt zowel de belangen van haar leden als die van de farmacie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *