Roche lanceert reserveringsprogramma Tamiflu voor derde wereld

Roche heeft een Tamiflu® reserveringsprogramma (TRP) voor ontwikkelingslanden geïntroduceerd. Het programma is met onmiddellijke ingang van kracht geworden en houdt in dat overheden in de derde wereld kunnen beschikken over Tamiflu® (oseltamivir) op het moment waarop de World Health Organization (WHO) een grieppandemie afkondigt of wanneer zich een griepvirus aandient dat naar de opvattingen van de WHO de potentie heeft een grieppandemie te veroorzaken.

Het programma voorziet in de aanleg door Roche van pandemische voorraden oseltamivir voor gespecificeerde derdewereldlanden. De medicijnen kunnen worden aangeschaft tegen sterk gereduceerde prijzen en met gespreide betaling over meerdere jaren. Het betreft landen (met uizondering van India) die deel uitmaken van de Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Wanneer een pandemie wordt afgekondigd of een griepvirus op een andere manier de volksgezondheid ernstig bedreigt, stuurt Roche de medicijnen naar de desbetreffende landen. De landen kunnen hun optie op koop op elk moment lichten. De medicijnen worden tot het moment van verzending door Roche opgeslagen onder de vereiste condities.

Geen eigendomsrechten
Roche biedt de WHO het programma aan zonder er bepaalde eigendomsrechten aan te verbinden. Dit betekent dat de WHO in de gelegenheid is het programma ook aan te wenden ten behoeve van bijvoorbeeld andere antivirale medicijnen, vaccins of medische hulpmiddelen.

Toegankelijkheid
TRP is een nieuw element in het beleid van Roche om de toegankelijkheid van oseltamivir tijdens een pandemie overal ter wereld te waarborgen. De andere elementen zijn:

– De donatie van 5,65 miljoen kuren oseltamivir aan de WHO;
– Prijsreducties voor onderontwikkelde- en ontwikkelingslanden;
– Het versttrekken van sublicenties met betrekking tot de productie van oseltamivir aan de firma’s Hetero (India), Shanghai Pharma en HEC (China) en de overdracht van alle relevante technologische deskundigheid rond de productie van oseltamivir aan Aspen Pharmaceuticals (Zuid-Afrika);
– Het afzien van patentrechten in de minste ontwikkelde landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *